Tydzień Edukacji Globalnej

TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. 

Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. 

Inicjatywy TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im, w tym kontekście, odpowiedzialność za własne działania. 

Poniżej prezentujemy podsumowania poszczególnych edycji. Więcej relacji i informacji na www.teg.edu.pl.


TEG 2017: #CeleZrownowazonegoRozwoju

19-26 listopada

WYDARZENIE NA PORTALU FACEBOOK

W roku 2017 Tydzień Edukacji Globalnej odbywał się pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w 2017 roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko, a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej "Agendzie 2030". Zachęcaliśmy więc, aby w ramach działań skierowanych do młodych ludzi, skupić się na tym, jakich wyzwań dotyczą Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie mamy wszyscy i wszystkie powinności wobec ich realizacji. 

Utworzone zostało wydarzenie na Facebooku #TEG2017, do którego zaproszone zostały instytucje (szkoły, przedszkola, biblioteki, koła naukowe, uczelnie i inne) z bazy adresowej Grupy Zagranica. Grupa Zagranica przygotowała również trzy edycje newslettera Tygodnia Edukacji Globalnej, który rozesłany został do zainteresowanych osób (167 subskrybentów i subskrybentek). Ponadto informacje o TEG umieszczone zostały na Facebooku, stronach internetowych zarówno Grupy Zagranica, jak i niektórych organizacji członkowskich, oraz na stronie Polskiej Pomocy, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Część relacji organizatorki i organizatorzy działań w ramach TEG przesyłali bezpośrednio na stronę wydarzenia #TEG2017 "Przyszłość świata zależy od nas - TEG 2017"

Lista organizacji, które wzięły udział w TEG 2017 na stronie www.teg.edu.pl.


TEG 2016: #RazemDlaPokoju

14-20 listopada

WYDARZENIE NA PORTALU FACEBOOK

Na wybór tematu "Razem dla pokoju" znacząco wpłynęła globalna sytuacja z ostatniego roku. 

Przypomnijmy – 2015 rok, a szczególnie druga jego połowa to wydarzenia, o których teraz mówimy jako o europejskim kryzysie postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców. Trwająca już prawie pięć lat wojna w Syrii, a także inne toczące się na świecie konflikty, zmusiły setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów i poszukiwania schronienia w innych krajach. 

Dlatego też edukacja na rzecz pokoju wydaje się tym działaniem, które właśnie w ramach TEG powinno zostać zrealizowane i które idealnie wpisuje się w cele i założenia edukacji globalnej. Zachęcamy, by instytucje realizujące działania w tamach TEG skupiły się nie tylko na sytuacji bieżącej związanej z przeciwdziałaniem konfliktom, ale jasno wskazać na przyczyny oraz budować takie działania edukacyjne, które w dłuższej perspektywie pomogą przeciwdziałać takim zjawiskom, jak ubóstwo, nierówności, dyskryminacja, nadmierne wykorzystywanie zasobów, czy konflikty zbrojne. 


TEG 2015: Równość - od słów do czynów!

16-22 listopada

Swój udział w akcji Tydzień Edukacji Globalnej 2015 zgłosiło ponad 150 instytucji, między innymi szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, oraz zespoły szkół. Ponadto biblioteki, przedszkola, organizacje pozarządowe, koła naukowe działające na uczelniach wyższych oraz wiele innych. W tym roku swoje reprezentacje w działaniach miały wszystkie regiony Polski, a najwięcej akcji zostało zorganizowanych w województwie śląskim.


TEG 2014: Bezpieczeństwo żywnościowe

15-23 listopada

W związku z tematem przewodnim tegorocznej edycji TEG, w szczególności zachęcaliśmy do poruszenia w planowanych działaniach problematyki dotyczącej pochodzenia żywności, sprawiedliwego handlu, a także przyjrzenia się w tym kontekście własnym, codziennym nawykom i decyzjom konsumenckim.


TEG 2013: Wybierz zrównoważony styl życia!

16-24 listopada

FOTORELACJA

W akcję zaangażowały się różnego rodzaju instytucje edukacyjne z całej Polski. Swoje działania w ramach TEG prowadziły szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, koła naukowe działające przy uniwersytetach i szkołach wyższych, biblioteki, organizacje pozarządowe, regionalne ośrodki debaty międzynarodowej. Grupie Zagranica – koordynującej tegoroczną edycję TEG w Polsce - zgłosiło swoje działania ok. 130 instytucji.

Wśród wydarzeń organizowanych przez poszczególne szkoły i angażujące ich społeczność (uczniów i nauczycieli, ale także rodziców), pojawiły się również inicjatywy skierowane do szerszej grupy odbiorców, pozwalające wyjść z działaniami na zewnątrz. Taką inicjatywą była m. in. gra terenowa Fair Train, w której organizację zaangażowało się kilka szkół ze Śląska. Gra przeprowadzona została nie po raz pierwszy – to już trzecia jej edycja. Tym razem drużyny szkolne rywalizowały ze sobą na terenie Parku Śląskiego. Ciekawymi wydarzeniami były również happeningi organizowane przez młodych ludzi w przestrzeni ich miejscowości. Taki happening odbył się np. w Kępnie, gdzie młodzi ludzie wyszli na ulicę, aby informować mieszkańców swojej miejscowości o tym, skąd pochodzą towary, które kupują i uświadamiać ich, w jakich warunkach są produkowane.

W czasie TEG w szkołach odbywały się warsztaty organizowane przez organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną – np. Polską Akcję Humanitarną, Amnesty International, Chrześcijańską Służbę Charytatywną. Ale nie tylko do szkół organizacje kierowały swoje działania.  W wielu miastach organizowane były wydarzenia otwarte: spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty, pokazy filmów, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani kwestiami globalnymi.

W niektórych wydarzeniach można było wziąć udział bez wychodzenia z domu. Wystawa Brudny Zysk, przygotowana przez Fundację Centrum CSR.PL - prezentująca warunki życia i pracy w krajach globalnego Południa, czy filmy edukacyjne Instytutu Wschodnich Inicjatyw – prezentujące wyzwania rozwojowe w krajach Azji Centralnej, udostępnione zostały w internecie.

Według szacunków Grupy Zagranica odbiorcami działań w ramach TEG 2013 było ponad 23 tys. osób. 


TEG 2012: Na rzecz wspólnego świata

19-25 listopada

Wydarzenia, warsztaty, konkursy i gry terenowe - przykłady działań:

  • Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” Oddział we Wrocławiu poprowadzi trzy cykliczne spotkania dla studentów (19, 21 i 24 listopada) pod hasłem „A co dla Ciebie jest ważne”. Więcej...
  • Stowarzyszenie "Forum Młodych Dyplomatów" prowadzi program warsztatów dla uczniów liceów ogólnokształcących w Rzeszowie. Więcej...
  • Trenerzy i trenerki Polskiej Akcji Humanitarnej przeprowadzają warsztaty z młodzieżą w 13 gimnazjach i 18 szkołach ponadgimnazjalnych z 10 województw w Polsce. Więcej...
  • Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" organizuje szkolenia adresowane do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Więcej...
  • Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa zachodniopomorskiego do włączenia się w realizację projektu edukacyjnego Edukacja dla Godności. Więcej...
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej (COE)  przygotowało pakiet edukacyjny z filmem dokumentalnym „ZATRUTY OGIEŃ". W skład pakietu, udostępnianego w ramach programu „Jeden świat – kluby filmowe”. Więcej...
  • Polska Akcja Humanitarna zaprasza na serię wykładów otwartych pt. “Światowa gospodarka żywnościowa w kontekście praw człowieka –  inspiracja do myślenia i działania” (Wrocław, Poznań, Toruń, Warszawa). Więcej...
  • Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zorganizowała konkurs plastyczny na plakat. Więcej...
  • Fundacja Usłyszeć Afrykę wraz z portalem edukacyjnym INTERKLASA zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w konkursie „Globalna gra miejska”. Więcej...
  • Polska Akcja Humanitarna oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” zapraszają wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Toruniu do udziału w wielkoformatowej grze planszowej „Woda w Sudanie” w dniach 20-23 listopada 2012r. Więcej...

TEG 2011: Działaj dla świata!

12-20 listopada

FOTORELACJA

Szkoły, biblioteki i organizacje pozarządowe z całej Polski włączyły się w akcję mającą na celu uświadomienie, co każdy z nas może zrobić na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. W centrum uwagi znalazła się konsumpcja, codzienne wybory, jakich dokonujemy i ich wpływ na sytuację krajach Globalnego Południa oraz na środowisko naturalne. Działania skupione były na trzech głównych aktywnościach: przybliżeniu wiadomości na temat krajów Globalnego Południa, pokazaniu globalnych współzależności oraz zaproponowaniu sposobów aktywnego działania zgodnie z hasłem „Działaj dla świata!”.

Przez cały tydzień w szkołach na różnych zajęciach, począwszy od godziny wychowawczej przez geografię czy j. angielski na wychowaniu fizycznym skończywszy, przewijały się tematy związane z edukacją globalną. Informacje pojawiły się na wykonanych przez uczniów szkolnych gazetkach, plakatach czy wyeksponowanych miejscach w bibliotekach. Odbyły się apele angażujące uczniów, konkursy wiedzy, plastyczne i literackie, pokazy filmów oraz dyskusje. Organizowano też spotkania z ciekawymi gośćmi. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie przygotowała dla swoich uczniów spotkania z urzędnikiem Komisji Europejskiej oraz Siostrami Klaweriankami.

Przez cały tydzień zwracano uwagę na współzależności zachodzące między najbliższym otoczeniem i krajami Globalnego Południa. Uczestnicy debaty zorganizowanej przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl w Warszawie uświadamiali, w jaki sposób każda zmiana telefonu komórkowego na nowszy model wspiera zbrodniczy biznes w Demokratycznej Republice Konga. Uczniowie w szkołach podczas interaktywnych zajęć zastanawiali się, skąd pochodzą używane na co dzień produkty i jakie znaczenie mają podejmowane przez nich decyzje konsumenckie.

Nie mogło zabraknąć również refleksji nad aktywnymi sposobami reagowania na problemy o charakterze globalnym. Uczniowie z Gimnazjum w Poczesnej na symbolicznym „drzewie życzeń” umieszczali swoje postanowienia, w których deklarowali, że będą kupowali rozsądnie, oszczędzali wodę i segregowali odpady. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie zorganizowała wymienialnię ubrań i książek, w którą zaangażowali się uczniowie miejscowego gimnazjum. Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach odbył się pchli targ. W Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie zorganizowano z tej okazji zbiórkę puszek i baterii oraz konkurs na prezent wykonany z odpadów. Zaś uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lubaniu zbierali pieniądze na traktor dla wioski w Sudanie Południowym.

Organizatorom udało się zintegrować swoje społeczności wokół wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej. Skierowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale często wychodził poza mury szkół czy bibliotek. Akcja informacyjna ukierunkowana była często również na lokalną społeczność, np. w sklepach czy urzędach, a uczniowie I LO w Lesznie zorganizowali marsz ulicami swojego miasta mający zwrócić uwagę na kwestie edukacji globalnej.

 

Koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Grupa Zagranica - platforma organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.