Porozumienie na rzecz rozwoju edukacji globalnej w Polsce i spotkania międzysektorowe

Wielomiesięczne wysiłki międzysektorowego zespołu, złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli 30 organizacji i instytucji, zaowocowały wypracowaniem oraz przyjęciem wspólnego dokumentu, jakim jest "Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej".

Zaangażowanym w proces jego tworzenia stronom udało się doprowadzić do podpisania w dniu 26 maja 2011 r. między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Grupą Zagranica porozumienia w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Porozumienie podpisali Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w MSZ, Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w MEN oraz Justyna Janiszewska i Grzegorz Gruca - członkowie Zarządu GZ.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas międzynarodowej konferencji pt. "Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE - czas na nowe otwarcie?", która odbyła się w dniach 26-28 maja 2011 roku w Warszawie.

Od 2011 roku 2 lub 3 razy do roku odbywają się spotkania międzysektorowe, które stanowią kontynuację tzw. procesu międzysektorowego, skonkludowanego podpisaniem porozumienia na rzecz wspierania edukacji globalnej w Polsce. Spotkania, w których uczestniczą eksperci i ekspertki z grupy roboczej ds. edukacji globalnej działającej przy Grupie Zagranica, są okazją do zaprezentowania działań planowanych przez zainteresowane edukacją globalną instytucje oraz wymiany opinii na temat sytuacji edukacji globalnej w Polsce.

Dokumenty do pobrania:

PL: Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej (pdf)

EN: Report on the Multi-Stakeholder Process on Global Education (pdf)

Porozumienie na rzecz rozwoju edukacji globalnej w Polsce (jpg)