Spójność polityki na rzecz rozwoju

Spójność polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development – PCD) polega na uwzględnianiu celów współpracy rozwojowej w realizacji wszystkich polityk UE, a szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. W praktyce oznacza to przeciwdziałanie negatywnym skutkom europejskich polityk (takich jak np. polityka handlowa, podatkowa czy energetyczna) dla krajów globalnego Południa oraz budowanie pozytywnych synergii pomiędzy tymi obszarami polityki a współpracą rozwojową. 

Ze względu na swój znaczący wpływ na realizację celów rozwojowych, a tym samym efektywność współpracy rozwojowej, PCD jest ważnym tematem rzeczniczym dla Grupy Zagranica.

Poniżej podsumowanie naszych działań w tym zakresie.


Tematyka spójności polityki na rzecz rozwoju w polskich mediach

Zestawienie artykułów, reportaży i audycji, które powstały we współpracy z Grupą Zagranica:

 • "Narkotajemnica"
  Reportaż Małgorzaty Nocuń w dwumiesięczniku Nowa Europa Wschodnia oraz tygodniku Polityka.

 • "Stabilizacja Afganistanu niemożliwa bez stałej obecności USA"
  Rozmowa Witolda Repetowicza (Defence24.pl) z ambasadorem Franzem-Michaelem Skjold Mellbin, Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w Afganistanie i szefem Misji UE w Afganistanie.

 • "Bomba „W” – broń masowego rażenia Tadżykistanu?" 
  Witold Repetowicz dla Defence24 o projektach hydroenergetycznych i sytuacji geopolitycznej Tadżykistanu. 
   
 • "Droga numer M41"
  Reportaż Małgorzaty Nocuń w Tygodniku Powszechnym z Azji Środkowej, gdzie biznes narkotykowy uderza w najbiedniejsza część społeczeństwa.
   
 • "Prąd z wody straszy Gruzinów. Chcą zatapiać całe wsie"
  Reportaż Agnieszki Filipiak w Gazecie Wyborczej, która podczas wizyty w Gruzji badała koszty społeczne i ekologiczne elektrowni Parawani, której budowa była współfinansowana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
   
 • "Na zielonej Ukrainie duże problemy z ekologią"
  Reportaż Agnieszki Filipiak w Gazecie Wyborczej, która badała realizację dyrektywy o ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń na przykładzie elektrowni w Dobrotworze (Ukraina).
 • "UE pomaga Izraelowi w dostępie wody" (audycja [13'00], artykuł)
  Reportaż Wojciecha Cegielskiego w audycji Więcej Świata w Programie 1 Polskiego Radia (25 sierpnia 2015).
   
 • "Unijna pomoc dla Autonomii Palestyńskiej idzie na marne?" (audycjaartykuł)
  Reportaż Wojciecha Cegielskiego w audycji Więcej Świata w Programie 1 Polskiego Radio (12 sierpnia 2015).
   
 • "UE piętnuje żydowskich osadników. Zastanawia się nad sankcjami"  (audycja [29'00], artykuł)
  Reportaż Wojciecha Cegielskiego w audycji Więcej Świata w Programie 1 Polskiego Radia (8 sierpnia 2015).
   
 • "Róże podlewane potem"
  Reportaż Adama Leszczyńskiego w Gazecie Wyborczej z Kenii na temat warunków pracy przy uprawie kwiatów (14 lutego 2015).
   
 • "Reportaż o konfliktach w Dolinie Omo" 
  Reportaż Agnieszki Lichnerowicz w radiu TOK FM z doliny Omo w Etiopii na temat skutków zmian klimatu (10 marca 2015).

Grupa Zagranica przygotowała krótki przewodnik dla dziennikarzy, którego celem jest przybliżenie polskim mediom zagadnienia spójności polityki na rzecz rozwoju i zwrócenie ich uwagi na to, w jaki sposób różne obszary polskiej polityki i zaangażowanie Polski na arenie europejskiej polityki wpływają na sytuację krajów rozwijających się. Więcej o publikacji Jak mówić i pisać o (nie)spójności polityki na rzecz rozwoju – przewodnik dla mediów w osobnym artykule.


Animacje wokół tematyki spójności polityki na rzecz rozwoju

Animacja przygotowana przez Grupę Zagranica "Pomagamy czy szkodzimy? O relacjach między krajami rozwiniętymi a krajami globalnego Południa":

Aimacje innych organizacji, z tłumaczeniem Grupy Zagranica:

 • Seria poświęcona suwerenności żywnościowej "Jedzenie i ty" oglądaj filmy Oxfam.
 • "Zagrabianie ziemi. Przewodnik dla początkujących" oglądaj film Oxfam. 
 • "Dlaczego potrzebujemy pomocy rozwojowej i sprawiedliwości podatkowej" - oglądaj film ActionAid.

Studia przypadku dotyczące spójności polityki na rzecz rozwoju

We współpracy z partnerami z 8 krajów UE wydaliśmy publikację pt. "Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku". Raport prezentuje 8 przypadków ilustrujących współzależności współpracy rozwojowej i obszarów polityki nie związanych z rozwojem. Zestawienie obserwacji organizacji pozarządowych z  8 krajów europejskich (7 z regionu Europy Środkowej oraz z Belgii) daje wstępne wyobrażenie o tym, czym jest w praktyce spójność polityki na rzecz rozwoju oraz jakie aspekty PCD są najbardziej widoczne w poszczególnych krajach. W raporcie można przeczytać m.in. o estońskiej i rumuńskiej polityce wobec migrantów, europejskiej polityce handlu wobec Kenii i innych krajów regionu, polskiej polityce klimatycznej oraz węgierskiej perspektywie wobec biopaliw. Więcej o publikacji w odrębnym artykule.

Podobną publikacje wydaliśmy we współpracy z partnerami z 4 krajów wyszehradzkich: Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji i Polski. Publikacja pod tytułem "Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies" ilustrujące (nie)spójność pomiędzy współpracą rozwojową a innymi „nie-rozwojowymi” politykami tych krajów, mającymi wpływ na kraje Partnerstwa Wschodniego. W raporcie można przeczytać m.in. o związku między krajami wyszehradzkimi a Azerbejdżanem w z zakresie importowania paliw kopalnych, o węgierskiej polityce wobec swoich mniejszości w innych krajach, o spójności między słowacką polityka energetyczną a polityką rozwojową względem Ukrainy oraz o praktycznej implementacji polskiej polityki rozwojowej poprzez praktykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Mołdawii. Więcej o publikacji w odrębnym artykule.

"Polskie" studium przypadku opublikowaliśmy również osobno w języku polskim. Na przykładzie polskiej inwestycji w Mołdawii studium pokazuje praktyczną realizację zapisów Ustawy o współpracy rozwojowej z 2011 r. w sektorze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tekst zwraca szczególną uwagę na rolę instytucji rządowych i wspierających politykę handlu zagranicznego i inwestycji w procesie wdrażania zasad Polityki Spójności na rzecz Rozwoju. Jednocześnie wskazując słabość koordynacji oraz brak skutecznych mechanizmów i narzędzi, które wynikają z braku systemowych rozwiązań. Więcej o publikacji w odrębnym artykule. 

Analogicznie nasi partnerzy z Czech, Słowacji i Węgrzech przygotowali swoje studia przypadku w oryginalnych wersjach językowych. Można się z nimi zapoznać na poniższych stronach:

 • Czech Republic - FORS (Czech Forum for Development Cooperation) >>>
 • Hungary - HAND (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid) >>>
 • Slovakia - Platforma MVRO >>>

PCD w Ocenie Wpływu Regulacji

Ocena Wpływu regulacji jest tematem technicznym i mało znanym, ale kluczowym, jeśli chodzi o tworzenie dobrego, odpowiedzialnego prawa. OW jest obowiązkowym załącznikiem do projektów nowych regulacji, analizującym ich potencjalny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Od maja 2015 w ramach OW oceniany też będzie potencjalny wpływ polskiego ustawodawstwa na kraje globalnego Południa, zgodnie z podejściem spójności polityki na rzecz rozwoju.

„Przy ocenie wpływu na sytuację międzynarodową: Czy regulacja ma pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy krajów priorytetowych z punktu widzenia polskiej współpracy rozwojowej, określonych w obowiązującym wieloletnim programie współpracy rozwojowej? Czy ten wpływ został sprecyzowany?” – taki zapis pojawił się w nowych Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego (str. 64), które zastąpią Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji z 2006 r. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, a zapis o wpływie na kraje rozwijające się jest rezultatem akcji rzeczniczej Grupy Zagranica.

Więcej informacji o akcji rzeczniczej Grupy Zagranica w odrębnym artykule tutaj.


Dodatkowe źródła informacji o PCD

 • Baza wiedzy Grupy Zagranica poświęcona PCD >>>
 • Publikacje Grupy Zagranica poświęcone PCD >>>
 • Strona poświęcona PCD na portalu www.polskapomoc.gov.pl >>>
 • Kwestionariusz dotyczący realizacji PCD w poszczególnych krajach członkowskich na potrzeby raportu Komisji Europejskiej  - odpowiedź Polski >>>
 • Spójność polityki na rzecz rozwoju na stronach Komisji Europejskiej >>>
 • Raport konfederacji CONCORD poświęcony PCD: The European Commission’s “Better Regulation Package” - rok 2015 >>>
 • Raport konfederacji CONCORD Spotlight on EU Policy Coherence for Development 2015 >>>