Współpraca rozwojowa w polskim (i europejskim) parlamencie

Podejmowanie współpracy z posłankami i posłami oraz monitorowanie działań - zarówno parlamentu krajowego jak i europejskiego - w zakresie współpracy rozwojowej to jeden z istotnych obszarów rzeczniczych Grupy Zagranica. Oceniamy bowiem, że zaangażowanie w debatę o polskiej i unijnej polityce współpracy rozwojowej jest na ten moment daleko niewystarczające. Poprzez nasze działania staramy się przekonywać posłanki i posłów do aktywności w tym obszarze tematycznym. Oto ich krótkie podsumowanie.


Ustawa o współpracy rozwojowej i jej nowelizacja

Grupa Zagranica była aktywna przy okazji powstawania ustawy o współpracy rozwojowej, a w roku 2013 udało się nam przeprowadzić skuteczną akcję rzeczniczą w celu niedopuszczenia do niekorzystnej nowelizacji tejże ustawy. Więcej informacji na ten temat w odrębnym artykule… 

Dodatkowe źródła:


Wybory - ustalanie poglądów kandydatek/kandydatów w obszarze współpracy rozwojowej

W ostatnich 2 latach podejmujemy szereg działań wokół poszczególnych procesów wyborczych (wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego), które mają na celu popularyzowanie tematyki współpracy rozwojowej wśród kandydatów/tek oraz społeczeństwa, jako istotnego obszaru polityki zagranicznej kraju. Zależy nam, aby polskie społeczeństwo poznało poglądy poszczególnych partii i ich reprezentantek i reprezentantów w tym obszarze. Wobec tego uczestniczyliśmy w przygotowaniu kwestionariuszy dla kandydatów/ek, który dostępny jest na stronie portalu MamPrawoWiedziec.pl

Więcej informacji o zadanych pytaniach i zebranych odpowiedziach w odrębnym artykule...

Podczas kampanii wyborczej w 2015 roku (wybory parlamentarne) zorganizowaliśmy dodatkowo debatę przedwyborczą dla kandydatów lub kandydatki z ogólnopolskich komitetów wyborczych (PO, PIS, Zjednoczona Lewica, PSL, .Nowoczesna.PL, Partia RAZEM, KORWiN, Kukiz15). Pytaliśmy się o deklaracje istotnego zwiększenia polskiej pomocy do obiecanego progu 0,33% PKB, o powiązania polityki rozwojowej z interesami naszego kraju, o cele i kierunki polskiej pomocy w najbliższych latach, a także o konkretne rozwiązania usprawniające system instytucjonalny PP. Podczas debaty uzyskaliśmy miedzy innymi wyraźne deklaracje dążenia do realizacji poziomu 0,33% PKB dla polskiej ODA, a także utworzenia i uczestnictwa w Zespole Parlamentarnym dot. współpracy rozwojowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z pisemną relacją w odrębnym artykule tutaj oraz relacją video na kanale YT


Raport o obecności współpracy rozwojowej w Sejmie VII kadencji 

W roku 2014 na współpracę rozwojową Polska przeznaczyła blisko 1,5 mld zł. W całej VII kadencji posłowie poświęcili temu zagadnieniu tylko jedną debatę. Wiemy o tym dzięki analizie przygotowanej wspólnie z zespołem MamPrawoWiedziec.pl: „Współpraca rozwojowa w debacie sejmowej VII kadencji Sejmu” (pdf). Wnioski? W sejmowej debacie o polskiej współpracy rozwojowej brakuje refleksji nad zależnościami globalnymi. Posłowie mówią przede wszystkim o solidarności ze społeczeństwami walczącymi w swoich państwach o demokratyczne reformy. Obecność w Afryce postrzegają przez pryzmat możliwości gospodarczych i biznesowych, które Polska może rozwijać na tym kontynencie. Podstawowy cel pomocy rozwojowej – zwalczanie ubóstwa – nie był przedmiotem sejmowej dyskusji. 

Raport był szeroko cytowany w artykule o polskiej pomocy autorstwa Adama Leszczyńskiego, który ukazał się 17 października w Gazecie Wyborczej.


Indywidualne spotkania z posłami i posłankami

W 2016 roku podjęliśmy starania o spotkania indywidualne z posłami i posłankami z Komisji Spraw Zagranicznych. Celem spotkań jest rozmowa z posłami o roli Parlamentu w tworzeniu, realizowaniu i monitorowaniu polskiej współpracy rozwojowej.

Na spotkaniach przedstawiamy naszą ocenę obecnej kondycji polskiej pomocy rozwojowej (zarówno pod względem jej wielkości, jak i efektywności) oraz rozmawiamy o współpracy rozwojowej w szerszym kontekście tzw. spójności polityki na rzecz rozwoju, czyli zapewnienia, że polityki wewnętrzne krajów rozwiniętych (Polski, Unii Europejskiej i innych krajów członkowskich) nie szkodzą krajom rozwijającym się. Istotnym międzynarodowym kontekstem dla dyskusji o współpracy rozwojowej są również Zrównoważone Cele Rozwoju, przyjęte przez ONZ we wrześniu 2015 roku.

Kalendarium odbytych spotkań: