Member organizations

 Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Otwarty Plan
Dolnych Młynów 10/5
31-124 Kraków
http://otwartyplan.org
 Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie “SOLIDARNI”

African Missions Association, Charity & Volunteering Centre SOLIDARNI""

Borzęcin Duży ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
http://www.sma.pl
Working in: Ethiopia, Peru, Tanzania, Togo
 Amnesty International

Amnesty International

ul. Piękna 66a lokal 2 I piętro
00-672 Warszawa
http://amnesty.org.pl
 Fundacja Ari Ari

Ari Ari Foundation

ul. T. Boya - Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz
http://www.ariari.org/
Working in: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ukraine
 Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Buy Responsibly Foundation

Sławkowska 12
31-014 Kraków
http://www.ekonsument.pl
 Centrum Stosunków Międzynarodowych

Center of International Relations

ul. Emilii Plater 25
00-688 Warszawa
http://www.csm.org.pl
Working in: Belarus, Turkey, Ukraine
 Fundacja CentrumCSR.PL

CentrumCSR.PL Foundation

Al. Niepodległości 235/237 lok.7
02-009 Warszawa
http://www.centrumcsr.pl/
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Civil Society Development Foundation

ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60
03-717 Warszawa
http://www.frso.pl
Working in: Ukraine
 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

College of Eastern Europe

pl. Biskupa Nankiera 17
50-140 Wrocław
http://www.kew.org.pl
Working in: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cameroon, Georgia, Kazakhstan, Kenya, Ukraine
 Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Democratic Society EAST Foundation

ul. Tamka 34/14
00-355 Warszawa
http://www.tdw.org.pl
Working in: Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ukraine
 Fundacja Polityki Rozwojowej

Development Policy Foundation

Al. Niepodległości 163/2
02-555 Warszawa
http://www.fpr.org.pl/
 Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

East European Democratic Center

ul. Łucka 18/16 30
00-845 Warszawa
http://www.eedc.org.pl
Working in: Belarus, Kyrgyz Rep, Moldova, Tajikistan, Ukraine
 Fundacja Edukacja dla Demokracji

Education for Democracy Foundation

ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
http://www.fed.org.pl
Working in: Belarus, Moldova, Tajikistan, Ukraine
 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Educational Society of Malopolska

ul. Limanowskiego 7
33-300 Nowy Sącz
http://www.mto.org.pl
Working in: Albania, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Serbia, Ukraine
 Europejski Instytut na rzecz Demokracji

European Institute for Democracy

al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
http://eid.org.pl
Working in: Albania, Belarus, Cameroon, Iraq, Kenya, Kosovo, Serbia, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan
 Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation

ul. Przechodnia 4
20-003 Lublin
http://www.eds-fundacja.pl
Working in: Albania, Azerbaijan, Belarus, Cameroon, Georgia, Jordan, Serbia, Tunisia, Ukraine
 Centrum Edukacji Obywatelskiej

Foundation Center for Citizenship Education

ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
http://www.ceo.org.pl
Working in: Armenia, Azerbaijan, Georgia, India, Ukraine
 Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" – Fairtrade Polska

Foundation of the “Fair Trade Coalition” – Fairtrade Polska

ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
http://www.fairtrade.org.pl
 Gdańska Fundacja Oświatowa

Gdańsk Foundation for Education

ul. Sucha 29
80-531 Gdańsk
http://www.gfo.pl
Working in: Belarus, Georgia, Ukraine
 Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsinki Foundation for Human Rights

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
http://www.hfhr.pl/
Working in: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, Cameroon, Ethiopia, Georgia, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Korea, Dem. Rep., Nigeria, Serbia, Tanzania, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Information SOciety Development Fundation

ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
http://www.frsi.org.pl
Working in: Georgia, Moldova, Ukraine
 Instytut Wschodnich Inicjatyw

Institute for Eastern Initiatives

ul. Salwatorska 5/8a
30-109 Kraków
http://iwi.org.pl/
 Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Institute for Global Responsibility

ul. Bachmacka 1/11
02-647 Warszawa
http://igo.org.pl
Working in: Tanzania, Uganda
 Instytut Studiów Strategicznych

Institute for Strategic Studies

ul. Mikołajska 4
31-027 Kraków
http://www.iss.krakow.pl
Working in: Belarus, Ukraine

Strony