CZŁONKOSTWO

Dołącz do Grupy Zagranica - jedynej polskiej platformy organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową.

Dzięki członkostwu w Grupie Zagranica organizacje:

  • Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru współpracy rozwojowej, m. in. na spotkaniach grup roboczych poświęconych regionom (np. Białoruś, Ukraina) lub obszarom tematycznym (p. edukacja globalna).
  • Uczestniczą w darmowych szkoleniach i konsultacjach oraz mają dostęp do materiałów i narzędzi usprawniających pracę w organizacji (przykładowe, ostatnio organizowane przez nas szkolenie z etycznej komunikacji). 
  • Mogą zwiększyć swój wpływ na politykę współpracy rozwojowej i dobre środowisko dla swojej pracy, np. uczestnicząc konsultacjach planu rocznego współpracy rozwojowej (przykładowe, ostatnio zgłaszane uwagi w konsultacjach).
  • Są informowane na bieżąco o najnowszych wydarzeniach i możliwościach fundraisingowych w sektorze współpracy rozwojowej, m.in. otrzymując comiesięczny newsletter dla członków.
  • Nawiązują nowe kontakty z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i eksperckimi, m.in. za pośrednictwem europejskiej konfederacji CONCORD, której Grupa Zagranica jest członkiem. 

-> Chce dowiedzieć się więcej co robi Grupa Zagranica

Jeśli Twoja organizacja jest organizacją pozarządową, zaangażowaną we współpracę międzynarodową lub edukację globalną od co najmniej 1 roku - dołącz do Grupy Zagranica!

-> Chcę dowiedzieć się kto już jest członkiem Grupy Zagranica

Status członka zwyczajnego nadaje Walne Zebranie organizacji członkowskich, które spotyka się raz w roku na przełomie maja i czerwca. Dlatego zachęcamy do składania wniosków o członkostwo do końca kwietnia danego roku. 

Obowiązki mają charakter formalny: należy przestrzegać Statutu Grupy oraz każdego roku opłacić składki członkowskie.