CZŁONKOSTWO

Grupa Zagranica jest jedyną polską platformą organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i dołączenia do naszej sieci!

Przedstawiamy 10 najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem Grupy Zagranica.

Członkowie Grupy dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających. 

Obowiązki mają charakter formalny: należy przestrzegać Statutu Grupy oraz każdego roku opłacić składki członkowskie.

Organizacje zainteresowane aplikowaniem do Grupy Zagranica prosimy o przesłanie wniosku o przyjęcie (wraz z załącznikami), który nastepnie jest opiniowany przez Zarząd Grupy Zagranica i poddany pod głosowanie Walnego Zebrania.