Biuletyn Grupy Zagranica

Zapraszamy Państwa do bezpłatnej subskrypcji Biuletynu Grupy Zagranica, który rozsyłany będzie kwartalnie za pośrednictwem poczty eketronicznej. 
Biuletyn zawierać będzie interesujące informacje z zakresu współpracy rozwojowej, dotyczące między innymi:

  • bieżących decyzji, dyskusji i trendów w polskiej i europejskiej polityce współpracy rozwojowej; 
  • realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe projektów i inicjatyw z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej;
  • najnowszych raportów, analiz i opracowań;
  • zapowiedzi ciekawych wydarzeń, debat i konferencji.

Chcę otrzymywać Biuletyn Grupy Zagranica

*wymagane
 
* Klikając "Zapisz" wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zagranica, z siedzibą w  Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Grupę Zagranica, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm). Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o adresie administratora danych, którym jest Grupa Zagranica, z siedzibą w  Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a oraz o celu zbierania jak i o przysługującym mi prawie wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.