O bazie

Baza projektów współpracy rozwojowej organizacji członkowskich Grupy Zagranica

Chcąc, aby działania organizacji Grupy Zagranica były transparentne dla potencjalnych donatorów, beneficjentów/ek, partnerów, uczestników/czek i realizatorów/ek projektów, stworzyliśmy bazę projektów rozwojowych GZ. Obejmuje ona projekty zrealizowane przez obecne i byłe organizacje członkowskie GZ w latach 2011 – 2015, jest także sukcesywnie uzupełniana o najświeższe dane. Chcemy móc pokazywać, co dobrego zrobiliśmy i robimy, czym się zajmujemy i gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Baza umożliwia wyszukanie informacji o projektach i realizujących je organizacjach, takich jak m.in.: tytuł projektu i jego donatorzy (wraz z sumami), partnerzy (w tym lokalni), kraj bądź region realizacji oraz typ beneficjentów/ek, okres trwania projektu, linki do stron projektów oraz raporty i materiały podsumowujące projekt, o ile takie są i mogą być udostępnione szerzej.

Dzięki temu narzędzie to pomaga w znalezieniu potencjalnych partnerów i wymianie informacji. W bazie można sprawdzić, które organizacje pracują w tym samym regionie, co ułatwia wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy. W przypadku projektów szczególnie wrażliwych (np. realizowanych na Białorusi), część informacji mogła zostać utajniona bądź pominięta ze względu na bezpieczeństwo beneficjentów/ek.

Baza ułatwia także kontakt z organizacjami GZ innym podmiotom – np. mediom, instytucjom szukającym ekspertów/ek z danego regionu, potencjalnym donatorom itd. Stanowi też próbę nakreślenia pełniejszego, transparentnego obrazu sektora rozwojowego w Polsce.

Zachęcamy do korzystania!

PRZEJDŹ DO BAZY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH >>>


DLA PRZEGLĄDAJĄCYCH BAZĘ - JAK KORZYSTAĆ Z BAZY?

Baza umożliwia wyszukanie informacji o projektach i realizujących je organizacjach, takich jak m.in.: tytuł projektu i jego donatorzy (wraz z sumami), partnerzy (w tym lokalni), kraj bądź region realizacji oraz typ beneficjentów/ek, okres trwania projektu oraz dodatkowe informacje o projektach, o ile takie są i mogą być udostępnione szerzej.

W rozwijanym menu pod mapą znajdują się następujące kategorie, według których można szukać informacji: Organizacja -  Rok – Sektor – Donor - Program donorski – Kraj – Beneficjenci - Typ działania. Jest także pole do wpisania dowolnej frazy.

DLA ORGANIZACJI - JAK ZWERYFIKOWAĆ, DODAĆ LUB ZMIENIĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

  1. Należy wejść na stronę: http://zagranica.org.pl/baza.
  2. W rozwijanym menu wystarczy wybrać swoją organizację.
  3. Sprawdzić, czy wyświetlające się dane o projektach się zgadzają.
  4. Jeśli brakuje ostatnio zrealizowanych projektów, można je dodać poprzez formularz tutaj: http://zagranica.org.pl/baza/node/add/projekt.
  5. W przypadku korekty/modyfikacji już istniejących informacji, można ponownie dodać poprawny opis projektu i poprosić o usunięcie wcześniejszego wpisu bądź przesłać krótką informację z wyraźnym wskazaniem, które dane mają zostać zmienione, na adres: grupa[@]zagranica.org.pl. Można także poprosić o utworzenie konta organizacji, umożliwiającego samodzielną edycję danych.
  6. Nowe informacje pojawią się po zatwierdzeniu ich przez osobę administrującą bazą.
  7. Kontakt w razie jakichkolwiek pytań – grupa[@]zagranica.org.pl.

Baza projektów rozwojowych Grupy Zagranica powstała w ramach projektu TRIALOG.