Dobra Praktyka w pracy polskich NGOs za granicą

Dobra Praktyka powstały na początku istnienia Grupy Zagranica. Poniższy Katalog został przyjęty 11 czerwca 2001 r. Każda polska organizacja prowadząca działania międzynarodowe może dołączyć do sygnatariuszy Dobrej Praktyki przesyłając deklarację do biura Grupy Zagranica.

W 2011 roku Grupa Zagranica zaprosiła swoje organizacje członkowskie do udziału w zespole roboczym, którego celem jest wypracowanie Kodeksu Zasad Postępowania polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i praw człowieka, edukację globalną oraz pomoc humanitarną. Kodeks stanowiłby aktualizację i poszerzenie poniższych dziesięciu zasad:

 1. Ludzie, organizacje, społeczności lokalne, z którymi współpracujemy na Wschodzie są naszymi partnerami. Jako partnerzy mają prawo znać i zrozumieć istotę wspólnego projektu.

 2. Czynimy wszystko, by nasi partnerzy byli samodzielni, nie traktujemy ich protekcjonalnie i nie uzależniamy ich od siebie.

 3. Swoją postawą świadczymy, że idee demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie są dla nas pustymi deklaracjami.

 4. W programach, które realizujemy jesteśmy gospodarni i rzetelni. Wymagamy tego od siebie i od innych. Nie zrzucamy ciężaru finansowania programu na partnerów znajdujących się w trudniejszej sytuacji. Nigdy nie składamy nie przemyślanych obietnic.

 5. Nie angażujemy się w programy, które nie prowadzą do realizacji ważnych społecznie celów.

 6. Przygotowując się do realizacji programu poza granicami kraju poznajemy kulturę, historię, język, obyczaje, podstawy systemu prawnego i politycznego, realia życia, religię krajów i narodów, z którymi będziemy pracować. Swoje programy budujemy w poszanowaniu dla miejscowej kultury i tradycji.

 7. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze programy realizowane były w języku uczestników. Używanie języków międzynarodowych ograniczamy do minimum.

 8. Dbamy o bezpieczeństwo naszych partnerów. Pracując w krajach totalitarnych zawsze pamiętamy, że główne ryzyko ponoszą lokalni działacze.

 9. Porozumienie budujemy ponad granicami. Obywatele Białorusi, Litwy czy Ukrainy są dla nas gospodarzami tych ziem. Chcemy ich wspierać w działaniach na rzecz ugruntowania niepodległości, demokracji oraz silnej gospodarki ich własnej Ojczyzny.

 10. Pracując za granicą tworzymy dobry wizerunek Rzeczypospolitej. W miarę możliwości utrzymujemy kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi.

  Sygnatariusze dobrej praktyki:

   

 • Caritas Polska
 • CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 • Centrum Aktywizacji Młodego Pokolenia
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 • Dolnośląskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom "Sens"
 • Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
 • Federacja Konsumentów
 • Fundacja "Artos"
 • Fundacja "Barka"
 • Fundacja Bieszczadzka "Partnerstwo dla Środowiska"
 • Fundacja Centrum Prywatyzacji
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Fundacja "Idealna Gmina"
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja "Nowy Staw"
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej "IDEE" (zamknięta jesienią 2002 r.)
 • Fundacja Komunikacji Społecznej
 • Fundacja „Partners” Polska
 • Fundacja Pomocy Dzieciom GAJA
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
 • Fundacja Współpracy Międzynarodowej "Libertos"
 • Gdańska Fundacja Oświatowa
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Intercultural Youth Association (Stowarzyszenie Młodzieży Różnych Kultur)
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"
 • Kolegium Europy Wschodniej
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
 • Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "SASINA"
 • Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
 • Ośrodek Współpracy Europejskiej
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Proeuropejskie Stowarzyszenie "Carpe Diem"
 • Stowarzyszenie "Dzielimy się tym co mamy"
 • Stowarzyszenie "EDUCOM"
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"
 • Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 • Stowarzyszenie Kulturalne "Viva Art"
 • Stowarzyszenie "Monar"
 • Stowarzyszenie "Młoda Demokracja"
 • Stowarzyszenie "Muzyka Dawna"
 • Stowarzyszenie "Parlament Młodzieży"
 • Stowarzyszenie Przeciw Przemocy
 • Stowarzyszenie Teatralne REMUS
 • Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Ziemi Ełckiej "Żyj bezpiecznie"
 • Stowarzyszenie Edukacyjne Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
 • Szkoła "Barki"
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
 • Tomaszowski Inkubator Przdsiębiorczości
 • Towarzystwo Demokratyczne Wschód
 • Towarzystwo Polska-Mongolia
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu
 • Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
 • Związek Ukraińców w Polsce