Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa został stworzony przez organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną, współpracą rozwojową i pomocą humanitarną. Dokument ten pomaga organizacjom w planowaniu i wdrażaniu swoich strategii komunikacyjnych poprzez sformułowanie praktycznych zasad dotyczących informowania o krajach globalnego Południa.

Sygnatariusze Kodeksu są świadomi wielu wyzwań i trudności związanych z informowaniem o niesprawiedliwości, nędzy i innych problemach współczesnego świata, lecz są przekonani, że należy mówić o nich w sposób zgodny z własnymi wartościami i rzetelnie. To prawda, że na świecie dzieje się wiele strasznych rzeczy; trudna do wyobrażenia nędza i kryzysy humanitarne są zjawiskami negatywnymi i nie można ich ignorować.

Unikanie tych problemów byłoby sprzeczne z duchem Kodeksu, według którego należy mówić o rzeczywistości, w której żyje większość świata, z wrażliwością i szacunkiem dla ich godności.

Obrazy i wiadomości powinny odzwierciedlać pełny i wyważony obraz problemów i sposobów ich rozwiązywania, w tym pomocy zewnętrznej i wewnętrznej, a także partnerstwo nawiązywane pomiędzy ludnością lokalną a zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

Naczelne wartości Kodeksu, takie jak godność człowieka, szacunek i dążenie do prawdy, powinny znaleźć swój wyraz w informacjach tworzonych przez organizacje pozarządowe.

Sygnatariusze Kodeksu uznają powyższe zasady i starają się wdrożyć je poprzez wewnętrzną politykę i procedury. Współpracują też z innymi organizacjami i mediami, aby w sposób konstruktywny doprowadzić do podwyższenia poziomu informowania o niesprawiedliwości, jaką jest nędza na świecie. Organizacje podpisane pod Kodeksem starają się wprowadzić do publicznej debaty temat etycznego komunikowania o krajach Południa, aby upowszechniać w Europie wartości ujęte w Kodeksie.

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa (pdf).

Poradnik Instytutu Globalnej Odpowiedzialności "Jak mówić o większości świata?"

Więcej informacji o Kodeksie tutaj.

Źródło: Instytut Globalnej Odpowiedzialności