Fundacja dla Somalii

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Bracka 18/63, II piętro
00-028 Warszawa
biuro@fds.org.pl
http://fds.org.pl
Regiony działalności: Afryka Wschodnia
Kraje działalności: Congo Dem. Rep., Kenya, Somalia
Misja

Fundacja dla Somalii została założona z inicjatywy somalijsko-polskiej na rzecz promowania dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Każdego dnia stara się poprzez naszą działalność szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Cele działalności

Działania skierowane są na edukację społeczeństwa, tj. poszerzanie wiedzy na temat kultury i tradycji państw afrykańskich oraz arabskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyjątkowo trudną sytuację w Somalii. Jednym z priorytetów fundacji jest pomoc humanitarna.