Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Bachmacka 1/11
02-647 Warszawa
igo@igo.org.pl
http://igo.org.pl
Misja
  • wspieramy inicjatywy z krajów Południa na rzecz usuwania przyczyn niesprawiedliwości i zmiany mechanizmów dotyczących rozwoju.
  • dążymy do tego, aby współpraca rozwojowa była oparta na priorytetach wypracowanych przez ludzi z krajów Południa.
  • szerzymy w Polsce świadomość odpowiedzialności globalnej i współzależności, w duchu wartości partycypacji i równości.
Cele działalności
  • promowanie solidarności globalnej oraz podnoszenie świadomości na temat współodpowiedzialności za losy świata.‭ ‬
  • wydawanie publikacji,‭ ‬prowadzenie badań oraz szkoleń.‭ ‬Jednym z zadań instytutu jest wpływanie na globalną świadomość Polaków poprzez prowadzenie edukacji rozwojowej,‭ ‬kampanii oraz działań rzeczniczych.
Działania

Instytut Globalnej Odpowiedzialności,‭ ‬przyczyniając sie do debaty publicznej na temat odpowiedzialności międzynarodowej Polaków oraz promując zasady rozwoju z ludzka twarzą,‭ ‬prowadzi następujące działania:

  • wydaje stanowiska i komentarze poświęcone wydarzeniom w zakresie pomocy rozwojowej oraz problemów globalnych
  • prowadzi akcje i kampanie podnoszące świadomość społeczną na temat rozwoju i solidarności międzynarodowej
  • wydaje kwartalnik poświęcony analizowaniu trendów w zakresie globalnej współpracy rozwojowej‭
  • prowadzi edukację rozwojową