Fundacja KIABAKARI

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Wysłouchów 40/57
30-611 Kraków
fundacja@kiabakari.org
http://www.kiabakari.org/

Fundacja realizuje zadania sfery pożytku publicznego związane z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się. Kiabakari to nazwa niewielkiej afrykańskiej wioski, w której od prawie 25 lat mieszka i pracuje polski misjonarz, ks. Wojciech A. Kościelniak, jeden z założycieli Fundacji.

 

Działania

Główne obszary działań:

- działania na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji,  

- podnoszenie poziomu edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się,

- projekty na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw oraz na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.  

Przykładowe projekty:

1) "Afya Bora (Perfect Health)"- Wsparcie Centrum Zdrowia w Kiabakari poprzez wolontariat paramedyczny, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań.", rok 2011.

2) „Huduma ya Kwanza" - Pierwsza Pomoc i Edukacja Prozdrowotna dla mieszkańców Kiabakari i gminy Kukirango.”, rok 2012.

3)' Upendo Unaojali' (Troskliwa Miłość) - Poszerzenie nowoczesnej opieki pre i postnatalnej z rozwinięciem możliwości hospitalizacji pacjentów w ośrodku zdrowia w Kiabakari, Tanzania, rok 2013.

4) „Mbegu Njema” (Dobre Ziarno) - Nowoczesne przedszkole w Kiabakari szansą na prawidłowy rozwój i edukację najmłodszych w wiejskim środowisku Regionu Mara. Adaptacja, rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury na potrzeby przedszkolne w Kiabakari.

5) "Mbingu na Dunia - Mavuno ya Mvua" (Niebo i Ziemia - Wodne Żniwa) - kompleksowy system poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej na potrzeby instytucji dydaktyczno-medycznych w Kiabakari.

6) "Ili Wawe Na Afya" (Aby zdrowie mieli) - Wzrost poziomu opieki medycznej mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama w Tanzanii.

7) “Shule Bora” (Świetna Szkoła) - Dokończenie budowy i doposażenie szkoły podstawowej w Kiabakari szansą dla wiejskiej społeczności Regionu Mara w dostępie do wysokiej jakości edukacji

8) “Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się) - Klinika okulistyczno-dentystyczna w Kiabakari skutecznym ratunkiem na pustyni świadczeń zdrowotnych tego typu dla społeczności północno-zachodniej Tanzanii.