Fundacja ADRA Polska

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Oleśnicka 4
50-320 Wrocław
adra@adra.pl
http://www.adra.pl/

ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 125 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009.

 

Działania

Główne obszary działalności:

- organizacja międzynarodowych wymian młodzieżowych, szkoleń i wolontariatu zagranicznego,

- pomoc dla krajów rozwijających się, np. projekt „Tubakire – szkoły podstawowe bez barier dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo” (w ciągu kilku miesięcy w 64 szkołach podstawowych w Prowincji Wschodniej w Rwandzie zbudowano łącznie ponad 240 podjazdów dla wózków inwalidzkich),

- projekty wolontariackie, np. wolontariusze Fundacji ADRA Polska przebywający w Rwandzie prowadzili zajęcia z informatyki i arteterapię, a także trening dla nauczycieli i wychowawców dotyczący pracy z dziećmi,

- pomoc humanitarna, np. w Haiti sfinansowano zakup materiałów budowlanych na budowę latryn oraz miejsc do higieny osobistej (prysznice) w obozach dla ofiar powodzi.