Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Szlak 65/604
31-153 Kraków
bim.krakow@op.pl
http://bim.cp9.vpsi.pl/

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych to organizacja pozarządowa powstała w roku 2004 w Krakowie. 

Cele działalności
  • promowanie polskich doświadczeń na arenie krajowej i międzynarodowej w sferach: budowy społeczeństwa obywatelskiego, akcesji do Unii Europejskiej oraz dorobku naukowego, kulturowego oraz biznesowego;
  • działalność na rzecz międzynarodowej współpracy i rozwijania kontaktów społecznych, kulturowych oraz biznesowych;
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;
  • podnoszenie wiedzy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego, przemian demokratycznych oraz gospodarki wolnorynkowej;
  • promowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie międzynarodowej współpracy młodzieży i wolontariatu międzynarodowego;
  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.