Fundacja Otwarty Plan

Logo organizacji
Członek zwyczajny
Dolnych Młynów 10/5
31-124 Kraków

http://otwartyplan.org

Fundacja Otwarty Plan, od 2014, działa w obszarach edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa obywatelskiego. Od początku swej działalności łączymy aspekty lokalne i globalne przedstawianych problemów, a działania edukacyjne z zakresu tematyki edukacji globalnej pokazujemy szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wpisane jest to w ideę zrównoważonego miasta, które rozumiane jest przez nas jako miasto przyjazne ludziom i przyrodzie.