Fundacja Go'n'Act

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Parkowa 17
55-010 Biestrzyków
fundacja.gonact@gmail.com
http://www.goandact.org
Misja

Budowanie lepszego świata poprzez kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw odpowiedzialności za otaczający je świat, szacunku wobec wszystkich ludzi, zawierząt i przyrody oraz budowanie poczucia sprawczości.

Motto: "To w Twoich rękach spoczywa moc budowania lepszego świata." Nelson Mandela

Cele działalności

1. Budowanie wśród dzieci, młodzieży i młodych ludzi poczucia współodpowiedzialności za innych ludzi oraz dawanie dzieciom i młodym ludziom narzędzi do realizacji tych postaw  (edukacja globalna; edukacja dla pokoju, edukacja antydyskryminacyjna, prawa dziecka, prawa człowieka);
2. Budowanie wśród dzieci, młodzieży i młodych ludzi poczucia współodpowiedzialności za otaczający je świat (zwierzęta, przyrodę) oraz dawanie dzieciom i młodym ludziom narzędzi do realizacji tych postaw (edukacja globalna, edukacja ekologiczna).

Działania

Nasze działania wpisują się w nurt edukacji pozaformalnej dziec, młodzieży i młodych ludzi w ramach pięciu obszarów tematycznych:
- edukacji globalnej,
- edukacji wielokulturowej,
- edukacji dla pokoju i edukacji antydyskryminacyjnej,
- edukacji ekologicznej i edukacji dla pokoju.
- edukacji obywatelskiej.

http://www.facebook.com/gonact