Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Przechodnia 4
20-003 Lublin
eds@eds-fundacja.pl
http://www.eds-fundacja.pl
Misja

Misją Domu jest wspieranie i umacnianie ukształtowanych przez chrześcijaństwo podstawowych wartości demokracji, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności miedzy narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami poprzez edukację wszystkich pokoleń.

Cele działalności
  • tworzenie i wspieranie elit społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych demokratycznego państwa;
  • kształtowanie wśród obywateli, szczególnie młodych, odpowiedzialności za własne wspólnoty;
  • promowanie samorządności lokalnej, integracji europejskiej oraz międzynarodowej współpracy młodzieży;
  • aktywizacja osób bezrobotnych z terenów wiejskich, szczególnie młodzieży;
  • wspieranie społeczeństw Europy Wschodniej na drodze ku demokracji i społecznej gospodarce rynkowej.
Działania
  • organizowanie szkoleń i seminariów związanych z integracją europejską, regionalną polityką rozwojową oraz polskimi doświadczeniami reform ustrojowych;
  • prowadzenie szkoleń dla liderów współpracy międzynarodowej z zakresu edukacji europejskiej, współpracy transgranicznej i realizacji programów edukacyjnych;
  • organizowanie wymian młodzieży, warsztatów artystycznych, spotkań międzykulturowych, religijnych oraz konferencji i seminariów poświęconych problematyce społeczeństwa obywatelskiego;
  • pomoc organizacjom pozarządowym z państw Unii Europejskiej i Europy Wschodniej w nawiązywaniu współpracy;
  • organizowanie punktów informacji europejskiej i wolontariatu europejskiego.