Forum Młodych Dyplomatów

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
info@diplomacy.pl
http://www.diplomacy.pl
Cele działalności
  • obsługa międzynarodowych konferencji oraz organizacja spotkań, seminariów, debat, itp. wydarzeń z udziałem ekspertów i dyplomatów, promujących państwa obce w Polsce, a także szkoleń z zakresu dyplomacji ("Młody Korpus Dyplomatyczny"),
  • upowszechnianie wiedzy oraz promowanie pozytywnego obrazu wschodnich sąsiadów Polski i Unii Europejskiej ("Program Wschodni FMD"),
  • obserwacja wyborów oraz upowszechnianie wiedzy na temat pracy obserwatorów lokalnych i międzynarodowych ("Młodzi Obserwatorzy Wyborów"),
  • promowanie zaangażowania społecznego oraz organizowanie wolontariatu krajowego i międzynarodowego ("Międzynarodowy Wolontariat FMD"),
  • monitorowanie kwestii migracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji cudzoziemców w Polsce ("WspółPRAWNI - Poradnia Prawna dla Cudzoziemców FMD"),
  • informowanie opinii publicznej na temat bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej ("Grupy Regionalne FMD),
  • działalność publicystyczna ("Książki FMD", "Zeszyty Naukowe FMD", "Biuletyn FMD", "Komentarz FMD", "Newsletter Stosunków Międzynarodowych FMD", "Korespondenci Zagraniczni FMD", "Kurier Dyplomatyczny").