Fundacja Partners Polska

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Dobra 22/24 m. 15
00-388 Warszawa
partners@fpp.org.pl
http://www.fpp.org.pl
Misja

Misją Fundacji jest wspieranie demokratycznych przemian w Polsce i za granicą.

Cele działalności
  • promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;
  • wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji;
  • zbliżenie narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą.
Działania
  • organizowanie szkoleń i wizyt studyjnych związanych z partycypacją i komunikacją społeczną dla przedstawicieli władz, organizacji pozarządowych, mediów i społeczności lokalnych na Bałkanach i w Azji Środkowej;
  • prowadzenie szkoleń dla młodych liderów i liderek z zakresu planowania pracy i zarządzania małą organizacją;
  • organizowanie szkoleń dla konsultantów i trenerów pracujących na rzecz samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w ich macierzystych krajach;
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych i publikacja poradników z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.