Fundacja Edukacja dla Demokracji

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl
Cele działalności

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych.

W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie.

Fundacja Edukacja dla Demokracji działa po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Działania
  • program RITA – Przemiany w regionie - program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych grantobiorców,
  • projekty partnerskie - rozwojowe i demokratyzacyjne - na obszarze byłego ZSRR
  • realizacja działań edukacyjnych na obszarze b. ZSRR
  • prowadzenie programu grantodawczego dla polskich organizacji umożliwiającego realizację projektów edukacji globalnej,
  • prowadzenie warsztatów TOT – podstawowego i zaawansowanego przygotowania trenerów do pracy z osobami dorosłymi,
  • udostępnianie materiałów poświęconych edukacji obywatelskiej, edukacji globalnej i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego – przez platformy www.e-globalna.edu.pl i www.civic-library.org