Fundacja Ari Ari

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. T. Boya - Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz
ariari@ariari.org
http://www.ariari.org/
Misja

Misją Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Cele działalności
  • działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup marginalizowanych i defaworyzowanych społecznie,
  • rozwijanie międzynarodowych kontaktów kulturalnych, naukowych i społecznych,
  • wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej w Polsce i Zagranicą.
Działania
  • prowadzenie szkoleń dla specjalistów pracujących z osobami niewidomymi na Kaukazie: tyfloterapeutów, hipoterapuetów i kynoterapeutów,
  • wizyty studyjne,
  • inicjowanie akcji społecznych w Armenii i Gruzji, związanych z tematyką osób niepełnosprawnych,
  • przekazywanie pomocy rzeczowej w postaci: białych lasek, specjalistycznych gogli, czy publikacji dotykowych dla osób niewidomych,
  • diagnozowanie i badanie przestrzeni społecznych, grup "niewidzialnych" i wykluczonych,
  • organizowanie konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych oraz przeznaczonych dla grona akademickiego,
  • wymiany młodzieżowe, kulturalne i artystyczne.