Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60
03-717 Warszawa
frso@frso.pl
http://www.frso.pl
Misja

Misją Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Cele działalności
  • wspieranie różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa;
  • promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy.
Działania
  • szkolenia (także szkolenia trenerów), programy edukacyjne;
  • konsultacje i szeroko rozumiane poradnictwo;
  • prowadzenie ewaluacji;
  • publikacje.