Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
pauci@pauci.org.pl
http://pl.pauci.org/
Misja

Misją Fundacji jest rozwijanie zdolności Ukrainy do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń Polski i innych państw.

Cele działalności
  • promowanie i wspieranie bliższej integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi;
  • reforma samorządowa;
  • rozpowszechnianie norm, procedur i nowoczesnych systemów ułatwiających integrację gospodarczą Ukrainy z rynkami europejskimi;
  • rozpowszechnianie norm, procedur i nowoczesnych systemów ułatwiających integrację gospodarczą Ukrainy z rynkami europejskimi;
  • wdrażanie międzynarodowych standardów etycznych w życiu publicznym;
  • aktywizacja młodzieży oraz budowanie przyjacielskich kontaktów Ukraińców z Polską i Europą.
Działania

Priorytety Fundacji PAUCI będą dalej dopracowywane przez Radę Fundacji. Oczekuje się, że będą one pozostawać zarówno w związku z obecnymi obszarami działania, jak i obejmować inne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Fundacja będzie zarówno przyznawać dotacje innym organizacjom zaangażowanym we współpracę polsko-ukraińską, jak i opracowywać i wdrażać własne projekty zmierzające do realizacji misji Fundacji.