Fundacja WWF Polska

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa
kontakt@wwf.pl
http://www.wwfpl.panda.org
Misja

World Wide Fund for Nature w Polsce poświęcona jest ochronie naturalnych skarbów, które, według organizacji, są "zachowane na skalę, która jest rzadko spotykana w Europie".

Cele działalności

Jako klejnot koronny, organizacja szczególnie mówi o najstarszym lasie na europejskich nizinach - Puszcza Białowieska - ostatnia duża i naturalna rzeka europy - Wisła - unikalne lasy łęgowe, torfowiska, i różnorodne krajobrazy rolnicze.

Przez wiele lat WWF walczyło dla Morza Bałtyckiego, aby przyznano mu status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego, który chroni morskie baseny od zniszczeń spowodowanych przez intensywną nawigację. Te wysiłki zostały nagrodzone w 2005 roku.

WWF, w intencji zabezpieczenia zarówno przyszłości rybaków, jak również zagrożonych bałtyckich zasobów rybnych, prowadzi program „zównoważonego rybołówstwa”. WWF wspiera te praktyki połowowe, które powodują najmniejsze szkody dla środowiska i nie prowadzą do nadmiernego połowu.Program zakłada wzajemne korzyści: populacje gatunków rzadkich lub niemal wymarły otrzymają szansę na odbudowę, podczas gdy rybacy uzyskają dostęp do bardziej obfitych zasobów rybnych.