Gdańska Fundacja Oświatowa

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Sucha 29
80-531 Gdańsk
gfo@gfo.pl
http://www.gfo.pl
Misja

Misją Fundacji jest rozwijanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom życia społecznego.

Cele działalności
  • tworzenie oferty edukacyjnej jak najlepiej odpowiadającej wymogom współczesnych czasów;
  • kształtowanie wśród młodzieży oraz nauczycieli postawy otwartych na świat;
  • promowanie wielokulturowości i tolerancji;
  • tworzenie młodym ludziom z krajów byłego Związku Radzieckiego możliwości kształcenia się w Polsce;
  • popularyzowanie osiągnięć myśli oświatowej i naukowej;
  • przybliżanie dorobku kultury narodowej i regionalnej.
Działania
  • organizowanie współpracy międzynarodowej w szkołach prowadzonych przez Fundację (m.in. wymiana uczniów i nauczycieli ze szkołami w Niemczech, dzielenie się doświadczeniami i współpraca nauczycieli i uczniów z różnych krajów europejskich w ramach szeregu projektów Socrates-Comenius, działania charytatywne na rzecz społeczności polskiej z Litwy, wymiana mailowa polskich uczniów z młodzieżą z różnych krajów);
  • realizacja projektów międzynarodowych z zakresu edukacji i wychowania;
  • organizowanie pobytu uczniów z krajów byłego ZSRR w Polsce połączonego z edukacją w liceach prowadzonych przez Fundację;
  • współpraca z amerykańską organizacją polegająca m.in. na organizowaniu rocznych pobytów edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Fundację w USA oraz amerykańskich uczniów w Polsce.