Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Limanowskiego 7
33-300 Nowy Sącz
mto_poland@hotmail.com
http://www.mto.org.pl
Misja

Misją Towarzystwa jest budowanie otwartego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Zakaukaziu.

Cele działalności
  • promowanie demokratycznego modelu szkoły i nowych metod nauczania;
  • uczenie młodych ludzi przedsiębiorczości społecznej i odpowiedzialności obywatelskiej;
  • wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i partnerstwa lokalnego w Europie Środkowej i Wschodniej.
Działania
  • organizowanie warsztatów, konferencji i wymian międzynarodowych dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół z zakresu nowych technik uczenia, budowania demokracji w szkole, aktywizacji społeczności szkolnej, edukacji obywatelskiej oraz partnerstwa lokalnego (Europa Środkowo-Wschodnia, kraje byłego ZSRR, Bałkany);
  • wspieranie powstawania organizacji edukacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wspólne opracowywanie autorskich programów nauczania i wymiana doświadczeń;
  • organizowanie szkoleń dla młodych liderów z Europy Wschodniej i Zakaukazia z zakresu rozwiązywania problemów lokalnych;
  • przyznawanie małych grantów na projekty związane z edukacją obywatelską;
  • prowadzenie programów edukacyjnych dla grup społecznie marginalizowanych (mniejszości narodowe i etniczne, szczególnie Romowie).