Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Logo organizacji
Członek zwyczajny
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
poczta@schuman.org.pl
http://www.schuman.org.pl
Misja

Misją Fundacji jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy, poprzez rozwijanie programów, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polakom członkostwo w UE oraz poprzez współpracę z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, aby lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne. 

Cele działalności

Kształcenie (edukacja europejska do odpowiedzialności):

 • pobudzanie do aktywności obywatelskiej i europejskiej,
 • przekonywanie jak najszerszych kręgów społeczeństwa do idei integracji,
 • szukanie i wypełnianie luk w kampanii informacyjnej,
 • ułatwianie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej,
 • wychodzenie naprzeciw argumentom eurosceptyków.

Aktywizacja środowisk proeuropejskich:

 • pomoc dla organizacji proeuropejskich działających w środowiskach lokalnych,
 • ułatwianie przepływu informacji pomiędzy mniejszymi NGO,
 • integracja środowisk proeuropejskich,
 • forum dyskusji o integracji.
Działania
 • szkolenia ekspertów i trenerów Fundacji dla nauczycieli i uczniów na Białorusi oraz Ukrainie
 • organizacja wizyt studyjnych w Warszawie dla nauczycieli z Ukrainy i Białorusi
 • publikacje materiałów informacyjnych, broszur i poradników na temat edukacji europejskiej i obywatelskiej w językach rosyjskim, białoruskim oraz ukraińskim.
 • organizacja międzynarodowych spotkań i konferencji
 • koordynacja międzynarodowej wymiany młodzieży