Polska Misja Medyczna

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Rejtana 2
30-510 Kraków
sekretariat@pmm.org.pl
http://www.pmm.org.pl
Misja

Misją PMM jest promocja zdrowia i udzielanie pomocy medycznej potrzebującym bez względu na rasę, płeć i narodowość.

Cele działalności
 • doraźna pomoc medyczna i odbudowa opieki zdrowotnej na obszarach wojen i klęsk żywiołowych;
 • pomoc medyczna Polakom mieszkającym na Wschodzie;
 • kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie opieki zdrowotnej.
Działania
 • utrzymywanie w stałej gotowości szpitala polowego;
 • organizowanie jednostek ratowniczych oraz wyposażanie w sprzęt placówek medycznych na terenach dotkniętych kataklizmem, katastrofą lub wojną, wysyłanie zespołów medycznych i transportów leków, szkolenie miejscowego personelu medycznego;
 • organizowanie pomocy medycznej dla uchodźców w Polsce i za granicą;
 • wprowadzanie systemu łączności dla służb ratowniczych oraz międzynarodowych standardów opieki nad chorymi i rannymi;
 • prowadzenie szkoleń dla kobiet, poświęconych metodom planowania rodziny, organizowanie izb porodowych;
 • organizowanie ambulatoriów medycznych dla Polaków zamieszkałych w krajach byłego bloku wschodniego;
 • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci;
 • prowadzenie zbiórek pieniędzy dla ofiar klęsk żywiołowych i wojny.