Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Tyniecka 39
30-323 Kraków
misje@swm.pl
http://www.swm.pl
Misja

Misją stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy najuboższym, a w szczególności dzieciom i młodzieży z najbiedniejszych krajów świata.

Cele działalności
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie aktywnych postaw społecznych;
 • szerzenie idei wolontariatu oraz wartości ogólnoludzkich, zwłaszcza solidarności i tolerancji;
 • tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną;
 • pomoc potrzebującym poprzez placówki misyjne w Afryce, Ameryce Południowej oraz w Europie Wschodniej;
 • realizowanie projektów pedagogiczno-edukacyjnych, medycznych oraz administracyjnych poprzez pracę wolontariuszy;
 • budowa niezbędnej infrastruktury, zwłaszcza medycznej i edukacyjnej.
Działania
 • organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i konferencji;
 • organizowanie wystaw i innych form zajęć w zakresu edukacji rozwojowej;
 • przeprowadzanie zbiórek publicznych na cele humanitarne;
 • wydawanie czasopism oraz biuletynów informacyjnych;
 • wysyłanie wolontariuszy do pracy na misjach (do 2006 około 130 osób);
 • organizacja i prowadzenie oratoriów i centrów młodzieżowych;
 • program adopcji na odległość (Adopcja Miłości).