Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie “SOLIDARNI”

Logo organizacji
Członek zwyczajny
Borzęcin Duży ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
sma@sma.pl
http://www.sma.pl
Misja

Misją Centrum jest angażowanie młodych ludzi w działalność społeczną przy współpracy z istniejącymi instytucjami społecznymi.

Cele działalności
  • organizacja wolontariatu międzynarodowego;
  • pomoc społeczna w kraju i za granicą;
  • aktywizacja zawodowa młodzieży;
  • wspieranie inicjatyw społecznych;
  • edukacja globalna.
Działania
  • prowadzenie edukacji globalnej, ukazującej wzajemne zależności pomiędzy mieszkańcami bardziej i mniej rozwiniętych części globu oraz wspólne problemy, poprzez organizację krajowych i międzynarodowych kongresów, spotkań, warsztatów, rekolekcji i pielgrzymek;
  • budowanie postaw solidarności międzyludzkiej i pobudzanie do współpracy organizacji, instytucji i grup społecznych na rzecz bardziej sprawiedliwego świata i respektowania praw ludzkich poprzez spotkania, festyny, konkursy, koncerty i wystawy;
  • bezpośrednia pomoc najbiedniejszym mieszkańcom Afryki, szczególnie dzieciom (utrzymanie i wykształcenie), ze środków pochodzących od indywidualnych sponsorów oraz ze zbiórek publicznych i aukcji wyrobów sztuki afrykańskiej;
  • wysyłanie wolontariuszy do pracy w Afryce (Ghana, Republika Środkowoafrykańska, Tanzania, Togo) przy realizacji wspólnych projektów z mieszkańcami Czarnego Kontynentu;
  • promowanie wartości kultur afrykańskich w Polsce i Europie.