Stowarzyszenie Willa Decjusza

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. 28 lipca 1943 roku 17A
30-233 Kraków
villa@villa.org.pl
http://www.villa.org.pl
Misja

Stowarzyszenie stworzyło forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań oraz poszukiwań i wzajemnych inspiracji dla pracy twórczej. W realizacji swych programów współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które dążą do rozwoju wartości istniejących w kulturach regionalnych, wspierają procesy integracji europejskiej oraz propagują humanistyczne dziedzictwo cywilizacji europejskiej.

Cele działalności
 • międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna;
 • popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej;
 • podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • tworzenie i prowadzenie studiów zaawansowanych, programów stypendialnych i szkół letnich;
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych;
 • prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej;
 • wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych;
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrona zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza.
Działania
 • organizowanie szkół letnich, studiów zaawansowanych, skierowanych do studentów i młodych naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej i b. ZSRR;
 • prowadzenie programów stypendialnych dla pisarzy i tłumaczy literatury z krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
 • prezentacja kultury poszczególnych krajów europejskich na tle ich wkładu w kulturowe dziedzictwo naszego kontynentu;
 • popularyzowanie muzyki klasycznej i tańców historycznych;
 • organizacja warsztatów dla młodych ludzi, mających na celu uzyskanie praktycznych umiejętności, wymaganych na rynku pracy;
 • publikowanie materiałów pokonferencyjnych;
 • spotkania dla dzieci i młodzieży, prezentujące kulturę staropolską i historię Willi Decjusza.