Amnesty International

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Piękna 66a lokal 2 I piętro
00-672 Warszawa
amnesty@amnesty.org.pl
http://amnesty.org.pl

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ponad trzema milionami zwolenników, członków i działaczy w ponad 150 krajach.

Misja

Praca Amnesty skupia się na obronie praw człowieka. Amnesty uważa, że gdziekolwiek łamane są prawa człowieka stanowi to problemem ludzi na całym świecie.

Amnesty będzie kontynuować swoje wysiłki, do momentu, kiedy każdy człowiek będzie mógł cieszyć się ze swoich praw. Amnesty nie poprzestanie swoich wysiłków dopóki każdy będzie mógł żyć w godności oraz każdego człowieka głos będzie można usłyszeć, i dopóki nikt nie będzie torturowany lub poddany egzekucji.

Cele działalności

Celem Amnesty jest działanie lokalnie, na poziomie krajowym i globalnym, aby połączyć siły, aby zmobilizować presję opinii publicznej i pokazać międzynarodową solidarność.

Działania

Członkowie Amnesty są podstawą działań organizacji. Zajmują się kwestiami praw człowieka poprzez pisanie listów, kampanie online i offline, demonstracje, czuwanie i bezpośrednią działalnością lobbingową wśród osób z władzą i wpływami.

https://www.facebook.com/amnestypolska/
https://twitter.com/amnestyPL