Publikacje

Działalność wydawnicza Grupy Zagranica jest realizacją jej celów statutowych: rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych, wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie. 

Do tej pory ukazały się publikacje o szerokim zakresie merytorycznym, zawierającym zagadnienia dotyczące monitoringu współpracy rozwojowej, rozwoju i jakości edukacji globalnej, podnoszenia jakości działań organizacji społecznych, a także wiele innych opracowań naukowych, publikacji pokonferencyjnych, opracowań rzeczniczych i poradników.