Publikacje

Od początku naszej działalności publikujemy raporty, opracowania i przewodniki, które służą nam w prowadzeniu skutecznego monitoringu i rzecznictwa oraz kompetentnego wsparcia dla organizacji pozarządowych. Z naszych publikacji korzystają dziennikarze i dziennikarki, szeroko udostępniając informacje o polskiej współpracy rozwojowej. 

Poniżej umieściliśmy chronologiczne zestawienie naszych wydawnictw. Natomiast za pomocą bocznego menu odszukać można publikacje z poszczególnych zakresów tematycznych, w tym wiele opracowań naukowych, publikacji pokonferencyjnych i poradników. 

2019

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2019 >>>

2018

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018 >>>

2016

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2016 >>>
 • Kontakty między organizacjami pozarządowymi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych – próba oceny >>>
 • Organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową – oczekiwania w obszarze finansowania wieloletniego i wsparcia instytucjonalnego >>>
 • Mechanizmy finansowania działań organizacji pozarządowych ze środków publicznych w obszarze współpracy rozwojowej >>>
 • Edukacja globalna w podręcznikach do geografii i wiedzy o społeczeństwie (wydanie drugie, uzupełnione) >>>
 • Spójna polityka dla rozwoju. Przewodnik >>>

2015

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2015 >>>
 • Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies >>>
 • Jak mówić i pisać o (nie)spójności polityki na rzecz rozwoju. Przewodnik dla mediów >>>
 • Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku >>>

2014

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2014 >>>
 • Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej ze środków publicznych w wybranych krajach-dawcach pomocy rozwojowej >>>
 • Raport Grupy Zagranica z obserwacji konkursu „Polska Pomoc 2014” – materiał pomocniczy dla projektodawców >>>

2013

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2012 >>>

2012

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2011 >>>
 • Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej >>>
 • Kształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich w zakresie edukacji globalnej >>>
 • Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych >>>
 • Polska pomoc na Białorusi. Trudności w realizacji projektów finansowanych ze środków MSZ w 2011 roku >>>
 • Przewodnik po edukacji globalnej >>>
 • Praktyczne wdrażanie zasad stambulskich >>>
 • Zakładam organizację pozarządową w Polsce – przewodnik dla Białorusinów >>>
 • ODA 8: Edukacja Globalna. Społeczeństwo świadome globalnych zależności >>>
 • ODA 7: Współpraca rozwojowa i wspieranie demokracji. Przykłady rozwiązań instytucjonalnych >>>

2011

 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2010 >>>
 • Publikacja pokonferencyjna "Democracy&Development" >>>
 • ODA 5: Skuteczność pomocy po IV Forum Wysokiego Szczebla w Busan: postęp czy porażka? >>>
 • ODA 4: Wieloletnie Ramy Finansowe a współpraca rozwojowa >>>
 • ODA 3: Ustawa o współpracy rozwojowej >>>
 • ODA 2: Wzrost gospodarczy a rozwój >>>
 • ODA 1: Spójność polityki na rzecz rozwoju >>>

2010

 • Polska pomoc zagraniczna. Raport 2009 >>>
 • Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej >>>

2009

 • Polska pomoc zagraniczna. Raport 2008 >>>

2008

 • Polska pomoc zagraniczna. Raport 2007 >>>

2007

 • Raport z monitoringu polskiej pomocy zagranicznej 2005-2006 >>>