EDUKACJA GLOBALNA

(data publikacji: kwiecień 2016)

Oddajemy do rąk czytelników drugą, poszerzoną wersję raportu z analizy wybranych podręczników szkolnych w świetle założeń edukacji globalnej. Raport ten powstał w wyniku pracy projektowej Grupy Zagranica, polegającej na analizie wybranych podręczników do geografii i wiedzy o społeczeństwie na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym – w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tegoroczna analiza, będąca kontynuacją pilotażowego badania przeprowadzonego w 2014 roku, jest związana z wieloletnimi działaniami w obszarze edukacji globalnej w szkołach w Polsce, które były – i są nadal – prowadzone przez organizacje członkowskie Grupy Zagranica.

(data publikacji: listopad 2014)

Prezentujemy raport z analizy wybranych podręczników szkolnych w świetle założeń edukacji globalnej. Raport jest rezultatem pracy projektowej Grupy Zagranica polegającej na pilotażowej analizie trzech wybranych serii podręczników do geografii na III etapie edukacyjnym, a więc w szkołach gimnazjalnych. Analiza jest wynikiem wieloletnich już działań w obszarze edukacji globalnej w polskich szkołach, które były i nadal są prowadzone przez organizacje członkowskie Grupy Zagranica.

(data publikacji: listopad 2012)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rzeczniczym Grupy Zagranica, poświęconym edukacji globalnej i rekomenndacjom dla rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Celem edukacji globalnej jest objaśnianie współzależności współczesnego świata i zachęcać do krytycznego myślenia na temat jego funkcjonowania.

(data publikacji: sierpień 2012)

19 marca 2012 roku odbyło się seminarium, będące również kolejnym spotkaniem międzysektorowym dotyczącym rozwoju i umacniania edukacji globalnej w Polsce. Seminarium było adresowane przede wszystkim do przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem kadry nauczycielskiej, do organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie we współpracy z uczelniami i placówkami doskonalenia nauczycieli, jak również do innych aktorów mających wpływ na kształt oferty dydaktycznej kierowanej do nauczycieli lub przyszłych nauczycieli.

(data publikacji: sierpień 2012)

W lutym i marcu br. grupa robocza ds. edukacji globalnej przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Rezultaty odbytych w ramach przeglądu spotkań zaprezentowano podczas kwietniowego seminarium. Teraz prezentujemy publikację, która podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium.

Strony