MONITORING WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

(data publikacji: listopad 2019)

Polska cały czas daleko od wypełnienia międzynarodowego zobowiązania odnośnie poziomu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Polska oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wyniosła w 2018 roku 0,14% dochodu narodowego brutto (2,77 mld zł), pozostając na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego (0,13%).

(data publikacji: listopad 2018)

Polska oficjalna pomoc rozwojowa w 2017 roku stanowiła 0,13% polskiego dochodu narodowego brutto (2,55 miliarda złotych), plasując nasz kraj na 3 miejscu od końca jeśli chodzi o relację oficjalnej pomocy rozwojowej do krajowego dochodu w gronie 30 członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD – wskazuje raport monitoringowy Grupy Zagranica.

(data publikacji: grudzień 2016)

Najnowszy raport z monitoringu polskiej współpracy rozwojowej pokazuje, że działania Polski w zakresie współpracy rozwojowej są znacznie poniżej jej deklaracji. Pomimo wielokrotnie powtarzanych obietnic, Polska nie wypełniła swojego zobowiązania do przeznaczenia 0,33% DNB na oficjalną pomoc rozwojową do 2015 roku. W 2015 roku polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa wyniosła 1,66 miliarda złotych, co stanowi około 0,1% polskiego DNB.

(data publikacji: listopad 2015)

Raport „Polska współpraca rozwojowa 2015” jest kolejną edycją corocznej publikacji Grupy Zagranica, która ma na celu jakościową i ilościową analizę działań polskiej administracji odpowiedzialnej za realizację polityki współpracy rozwojowej. W tegorocznym raporcie oprócz analizy statystyk polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej za rok 2014 koncentruje się na: zaangażowaniu Polski w unijne i globalne procesy dotyczące polityki współpracy rozwojowej, zaangażowaniu Polski w pomoc humanitarną w Syrii oraz analizie debaty sejmowej na temat współpracy rozwojowej w Sejmie RP VII kadencji (2012-2015).

(data publikacji: listopad 2015)

Niniejszy raport jest próbą podsumowania debaty sejmowej na temat współpracy rozwojowej. Przedmiotem analizy są wypowiedzi posłów na posiedzeniach Sejmu i obradach wybranych komisji sejmowych w trakcie VII kadencji Sejmu. Za cel analizy postawiono wyróżnienie kontekstów, w których pojawiają się i są dyskutowane kwestie związane z polską pomocą rozwojową i humanitarną. Analiza pozwoliła na wyłonienie najbardziej zainteresowanych tą problematyką posłów, a także wskazanie najczęściej poruszanych przez nich wątków.

Strony