MONITORING WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

Polska oficjalna pomoc rozwojowa w 2017 roku stanowiła 0,13% polskiego dochodu narodowego brutto (2,55 miliarda złotych), plasując nasz kraj na 3 miejscu od końca jeśli chodzi o relację oficjalnej pomocy rozwojowej do krajowego dochodu w gronie 30 członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD – wskazuje najnowszy raport monitoringowy Grupy Zagranica.

Najnowszy raport z monitoringu polskiej współpracy rozwojowej pokazuje, że działania Polski w zakresie współpracy rozwojowej są znacznie poniżej jej deklaracji. Pomimo wielokrotnie powtarzanych obietnic, Polska nie wypełniła swojego zobowiązania do przeznaczenia 0,33% DNB na oficjalną pomoc rozwojową do 2015 roku. W 2015 roku polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa wyniosła 1,66 miliarda złotych, co stanowi około 0,1% polskiego DNB.

Raport „Polska współpraca rozwojowa 2015” jest kolejną edycją corocznej publikacji Grupy Zagranica, która ma na celu jakościową i ilościową analizę działań polskiej administracji odpowiedzialnej za realizację polityki współpracy rozwojowej. W tegorocznym raporcie oprócz analizy statystyk polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej za rok 2014 koncentruje się na: zaangażowaniu Polski w unijne i globalne procesy dotyczące polityki współpracy rozwojowej, zaangażowaniu Polski w pomoc humanitarną w Syrii oraz analizie debaty sejmowej na temat współpracy rozwojowej w Sejmie RP VII kadencji (2012-2015).

Niniejszy raport jest próbą podsumowania debaty sejmowej na temat współpracy rozwojowej. Przedmiotem analizy są wypowiedzi posłów na posiedzeniach Sejmu i obradach wybranych komisji sejmowych w trakcie VII kadencji Sejmu. Głównym narzędziem badawczym było wyszukiwanie słów kluczowych i posiedzeń istotnych dla problematyki współpracy rozwojowej. Za cel analizy postawiono wyróżnienie kontekstów, w których pojawiają się i są dyskutowane kwestie związane z polską pomocą rozwojową i humanitarną. Analiza pozwoliła na wyłonienie najbardziej zainteresowanych tą problematyką posłów, a także wskazanie najczęściej poruszanych przez nich wątków.

Raport „Polska współpraca rozwojowa 2014” koncentruje się na temacie spójności polityki na rzecz rozwoju i analizuje m.in. spójność polskiej polityki klimatycznej, inwestycyjnej, fiskalnej oraz edukacyjnej z celami polskiej i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Opisuje też wysokość i spójność w alokacji środków polskiej ODA w kontekście zobowiązań międzynarodowych i krajowych dokumentów programowych.

Strony