OPINIE, DYSKUSJE, ANALIZY

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rzeczniczym Grupy Zagranica, poświęconym edukacji globalnej i rekomenndacjom dla rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Celem edukacji globalnej jest objaśnianie współzależności współczesnego świata i zachęcać do krytycznego myślenia na temat jego funkcjonowania.

Przekazujemy kolejne opracowanie w ramach serii „ODA. Opinie Dyskusje Analizy”. Tym razem poświęcone rozwiązaniom instytucjonalnym w zakresie współpracy rozwojowej i wspierania demokracji.

Angielskie podsumowanie raportu monitoringowego z roku 2011, wydane w ramach serii "Opinie, Dyskusje, Analizy".

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej i wspierania demokracji jest kwestia efektywności pomocy (aid effectiveness). W piątym numerze Opnie. Dyskusje. Analizy. znaleźć można krótką prezentację zasad efektywności i skuteczności współpracy rozwojowej, wypracowanych już przez różne europejskie i globalne fora organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także informacje o toczącym się globalnym procesie wzmacniania skuteczności pomocy, obejmującym zarówno donatorów, beneficjentów, jak i instytucje wdrażające współprace rozwojową. Proces ten zakończył się międzynarodową konferencją w Busan w Korei Płd. w grudniu 2011 roku. Jak są rezultaty tego Forum? Czy my - zarówno jako donorzy, jak i realizatorzy działań - jesteśmy w stanie stworzyć mechanizm skutecznej weryfikacji jakości naszych działań w krajach partnerskich? Zapraszamy do lektury!

W 2011 roku rozpoczęły się negocjacje nowego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej, w którym Polska w znaczący sposób będzie partycypować. Wspólny budżet 2014-2020, czyli Wieloletnie Ramy Finansowe (ang. Multiannual Financial Framework), wyznaczą kierunki i zakres finansowania wszystkich uspójnionych polityk wewnętrznych UE, ale też finansowania działań zagranicznych. Mimo, że właściwe negocjacje budżetu pomiędzy krajami członkowskimi a Parlamentem Europejskim oficjalnie rozpoczną się w 2012 roku, punktem wyjścia jest propozycja Komisji Europejskiej, doprecyzowana w grudniu 2011 roku. Europejskie organizacje pozarządowe będą prowadzić kampanie skierowane do swoich rządów oraz Parlamentu Europejskiego, aby te poparły strategię Komisji Europejskiej, przynajmniej w niektórych aspektach. Szczegóły w czwartej odsłonie publikacji Grupy Zagranica "Opinie. Dyskusje. Analizy" poświęconej Wieloletnim Ramom Finansowym UE z punktu widzenia polityki rozwojowej.

Strony