OPINIE, DYSKUSJE, ANALIZY

Jak możemy rozumieć współpracę rozwojową? Co to jest Oficjalna Pomoc Rozwojowa? Czy edukacja globalna jest elementem współpracy rozwojowej? Jaka jest wysokość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej poszczególnych krajów OECD?

Jak polityka państw członkowskich Unii Europejskiej wpływa na sytuację krajów rozwijających się? Jakie są przykłady niespójności w poszczególnych politykach?

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rzeczniczym Grupy Zagranica, poświęconym edukacji globalnej i rekomenndacjom dla rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Celem edukacji globalnej jest objaśnianie współzależności współczesnego świata i zachęcać do krytycznego myślenia na temat jego funkcjonowania.

Przekazujemy kolejne opracowanie w ramach serii „ODA. Opinie Dyskusje Analizy”. Tym razem poświęcone rozwiązaniom instytucjonalnym w zakresie współpracy rozwojowej i wspierania demokracji.

Angielskie podsumowanie raportu monitoringowego z roku 2011, wydane w ramach serii "Opinie, Dyskusje, Analizy".

Strony