Szkolenie “Pisanie wniosków o dofinansowanie w zakresie współpracy rozwojowej / edukacji globalnej – środki z Komisji Europejskiej i inne źródła zagraniczne” - formularz zgłoszeniowy

Szkolenie “Pisanie wniosków o dofinansowanie w zakresie współpracy rozwojowej / edukacji globalnej – środki z Komisji Europejskiej i inne źródła zagraniczne” odbędzie się w dniach 19-20 marca 2019 roku w Warszawie. Poprowadzi je Fabienne Poulet z brytyjskiej platformy BOND. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego (czwartek). Pierwszeństwo udziału mają organizacje członkowskie Grupy Zagranica.

Zgłoszenia na szkolenie oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

  • możliwość i plan praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w najbliższym czasie;
  • możliwość i plan przekazania zdobytej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności pozostałej kadrze organizacji (aby budować potencjał całej organizacji).

Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz noclegu. 

W razie pytań, prosimy o kontakt na adres: anna.kucinska@zagranica.org.pl.