Warsztaty - Zasady Stambulskie

Osoby zainteresowane udziałem  zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego

Każdy warsztat składać się będzie z wprowadzenia do Zasad Stambulskich oraz pogłębionej pracy nad jedną z 3 wymienionych niżej Zasad Stambulskich. 

Tematy, miejsca i terminy warsztatów:

 #2 Wdrażanie zasady równości płci i sprawiedliwych relacji między płciami, promując prawa kobiet i dziewcząt, 11 kwietnia, Warszawa

 #3 Koncentrowanie się na upodmiotowieniu ludzi, demokratycznej własności i partycypacji, 14 kwietnia, Kraków

 #8 Zaangażowanie się w osiąganie trwałej zmiany na lepsze, 16 kwietnia, Wrocław

Warsztaty będą trwać około 5 godzin (w tym przerwa na lunch), w godzinach 11-16. 

Do udziału zapraszamy również organizacje spoza Grupy Zagranica, jednak pierwszeństwo udziału mają organizacje członkowskie Grupy Zagranica. Przewidujemy zwrot kosztów podróży.

W razie wszelkich pytań - zapraszamy do kontaktu z Biurem Grupy Zagranica (grupa@zagranica.org.pl)


 

Można wybrać więcej niż jedną zasadę/warsztat, jednak informujemy, że warsztaty odbędą się w 3 różnych miastach Polski: Warszawa, Kraków i Wrocław.