Zamówienie pakietu edukacyjnego "0,5 °C do zagłady"

Celem otrzymania materiału metodycznego, towarzyszącego animacji „0,5 °C do zagłady”, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Informacja o pakiecie edukacyjnym >>>

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Zagrania z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10a, e-mail: grupa@zagranica.org.pl, tel: 22 299 01 05. Celem przetwarzania Twoich danych jest przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej materiałów edukacyjnych oraz ankiety ewaluacyjnej związanej z ich wykorzystaniem. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie i przetwarzanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki materiałów. Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane te nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przetwarzane do dnia zakończenia obowiązku sprawozdawczego związanego z realizacją projektu, w ramach którego materiał edukacyjny został opracowany oraz dystrybuowany.