Aktualności

23
kwi

Polska znalazła się w awangardzie krajów, jeśli chodzi o postępowe podejście do rozumienia pomocy rozwojowej. W ubiegłym roku, w imię większej przejrzystości i rzetelności, przestaliśmy raportować pomoc uchodźcom na terenie Polski jako Oficjalną Pomoc Rozwojową, o co – w stosunku do swoich rządów - od lat zabiegają organizacje pozarządowe z całej Europy.

08
kwi

Wg. opublikowanych dziś wstępnych danych OECD DAC, polska pomoc rozwojowa spadła w 2014 r. do poziomu 0,08% DNB (z 0,1% w roku poprzednim), dając nam ostatnie miejsce wśród krajów OECD DAC jeśli chodzi o współczynnik ODA/DNB.

02
kwi

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej wsparcia NGO działających w obszarze współpracy rozwojowej (w tym wsparcia demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej) ze środków publicznych w wybranych krajach-dawcach pomocy rozwojowej. Wyniki przeglądu i rekomendacje służyć będą dalszym działaniom rzeczniczym prowadzonym przez Grupę Zagranica wobec administracji centralnej i parlamentu. Do współpracy zapraszamy osoby z udokumentowanym doświadczeniem w pracy badawczej w temacie trzeciego sektora i współpracy organizacji pozarządowych z administracją centralną. Termin zgłoszeń - 13 kwietnia br.

05
mar

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD) w odniesieniu do krajów Partnerstwa Wschodniego. Analiza jest częścią projektu prowadzonego we współpracy z organizacjami z Czech, Węgier i Słowacji i będącego elementem naszych działań rzeczniczych w temacie PCD. Termin zgłoszeń to 18 marca 2015.

04
mar

Publikujemy treść listu adresowanego do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ws. dyskryminujących warunków konkursów grantowych KE na edukację globalną. Celem rzecznictwa jest obniżenie minimalnych wymaganych prze KE wielkości budżetów projektów składanych w ramach konkursu DEAR (Development Education and Awareness Raising, część mechanizmu EuropeAid), nieadekwatnych do zdolności absorpcyjnych organizacji z Polski i innych krajów w regionie, ale także z Hiszpanii czy Grecji.

04
mar

Trzecia Międzynarodowa Konferencja nt. Finansowania Rozwoju (Addis Abeba, 13-16 lipca 2015) będzie kluczowa dla eliminacji ubóstwa i redukcji nierówności na świecie. Konferencja będzie też stanowić podstawę dla wrześniowego porozumienia na temat nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz grudniowego porozumienia nt. walki ze zmianami klimatu. Federacja CONCORD sformułowała postulaty wobec UE i krajów członkowskich wobec procesu.