Stanowiska

Multimedia

Rola organizacji pozarządowych we współpracy rozwojowej | Marcin Kiszka (Leczymy z Misją)

Edukacja globalna w Polsce z perspektywy organizacji pozarządowych | dr Magdalena Kuleta-Hulboj (UW)

Polska współpraca rozwojowa: wyzwania dla nowej kadencji | Patryk Kugiel (PISM) | 2023

Polska współpraca rozwojowa: wyzwania dla nowej kadencji | Maciej Konieczny (KW Nowa Lewica) | 2023

Polska współpraca rozwojowa: wyzwania dla nowej kadencji | Dorota Łoboda (KW Koalicja Obywatelska) | 2023

Czy edukacja globalna w Polsce jest w kryzysie? I dr Marta Gontarska (TEA) | 2022

Polskie społeczeństwo wobec wyzwań humanitarnych | Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna) I 2022

Współpraca rozwojowa: ocena i oczekiwania I Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji) I 2022

Dotychczasowa i przyszła rola Polski w pomocy rozwojowej dla Ukrainy I Maria Piechowska (PISM) I 2022

Dyskusja „Rola polskich organizacji pozarządowych w odbudowie Ukrainy” | Styczeń 2023

Polska współpraca rozwojowa – ocena i oczekiwania | Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna) | 2019

Polska współpraca rozwojowa – ocena i oczekiwania na przyszłość | Marta Gontarska (TEA) | 2019

Polska współpraca rozwojowa – ocena i oczekiwania | Monika Łaskawska-Wolszczak (WWF Polska) | 2019

Polska współpraca rozwojowa – ocena i oczekiwania | Marta Titaniec (Klub Inteligencji Katolickiej) | 2019

Polska współpraca rozwojowa – ocena i oczekiwania na przyszłość | Patryk Kugiel (PISM) | 2019

Debata "Jak Polska powinna angażować się w pomoc rozwojową? Stare i nowe wyzwania" | Listopad 2019

Animacja "0,5°C do zagłady" | Grupa Zagranica 2019

Animacja "Pomagamy czy szkodzimy? O relacjach między krajami rozwiniętymi a krajami globalnego Południa" | Grupa Zagranica 2015