Grupa Zagranica jest federacją

55

polskich organizacji pozarządowych

zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową.

Monitorujemy polską politykę rozwojową, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz edukacji globalnej

Wspieramy współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego oraz rozwój naszych organizacji członkowskich poprzez organizację szkoleń, wydarzeń i pracę grup roboczych.

Jako organizacja członkowska konfederacji CONCORD uczestniczymy w działaniach monitoringowo-rzeczniczych na poziomie unijnym i globalnym.

Dowiedz się więcej