Grupa Zagranica jest federacją

61

polskich organizacji pozarządowych

zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową.

Monitorujemy polską politykę rozwojową, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz edukacji globalnej

Wspieramy współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego oraz rozwój naszych organizacji członkowskich poprzez organizację szkoleń, wydarzeń i pracę grup roboczych.

Jako organizacja członkowska konfederacji CONCORD uczestniczymy w działaniach monitoringowo-rzeczniczych na poziomie unijnym i globalnym.

Dowiedz się więcej

Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową

Pamięci Oli Antonowicz-Cyglickiej

Wkład Grupy Zagranica do procesu przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej DAC OECD

Polska współpraca rozwojowa 2022 – raport Grupy Zagranica

Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne "Rola polskich organizacji pozarządowych w odbudowie Ukrainy"

Rekomendacje DAC ws. włączenia społeczeństwa obywatelskiego we współpracę rozwojową

Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2023

Europejska Deklaracja Edukacji Globalnej

Rozpoczynamy Tydzień Edukacji Globalnej!

Raport AidWatch 2022: jak Unia Europejska realizuje zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej?

List otwarty do międzynarodowych darczyńców wspierających organizacje pozarządowe w Polsce w zapewnianiu pomocy uchodźcom z Ukrainy

Analiza e-podręczników. Podsumowanie procesu 2020-2022

Ocena współpracy rozwojowej krajów członkowskich Unii Europejskiej pod kątem działań na rzecz zwalczania nierówności

Kodeks ws. obrazów i wiadomości czyli jak mówić o większości świata

Udział w konsultacjach zmian w podstawie programowej do przedmiotu Historia, WOS oraz Historia i Teraźniejszość

Obywatelski Pakt dla Edukacji

Zaproszenie do subskrypcji newslettera

ODA 2021 - wstępne dane z DAC OECD

Oświadczenie międzynarodowych organizacji społecznych ws. wojny w Ukrainie i współpracy rozwojowej

Polska współpraca rozwojowa 2021 - raport Grupy Zagranica

List otwarty Grupy Zagranica ws. pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Pomocą w płot? Kondycja polskiej współpracy rozwojowej - zaproszenie na debatę online

Prezentujemy raport z badania "Zrównoważony rozwój i edukacja globalna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczycielek"

Grupa Zagranica wspiera kampanię “Ratujmy ludzi na granicy”

Grupa Zagranica wspiera stanowisko OFOP dot. zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2022

Prezentujemy raport CONCORD AidWatch nt. unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej w roku 2020

Edukacja globalna. Zrozumieć swoje miejsce w świecie - wspieramy działania SOS dla Edukacji

Grupa Zagranica dołącza do apelu NGO do premiera w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej