Grupa Zagranica jest federacją

61

polskich organizacji pozarządowych

zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową.

Monitorujemy polską politykę rozwojową, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz edukacji globalnej

Wspieramy współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego oraz rozwój naszych organizacji członkowskich poprzez organizację szkoleń, wydarzeń i pracę grup roboczych.

Jako organizacja członkowska konfederacji CONCORD uczestniczymy w działaniach monitoringowo-rzeczniczych na poziomie unijnym i globalnym.

Dowiedz się więcej

Mocniejszym głosem o współpracy rozwojowej

Ograniczenia dla współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji

Spotkanie z Minister Katarzyną Lubnauer

Zaproszenie na warsztat online: "University teachers for a sustainable future in V4 countries”

"Connect for Global Change" - nowy projekt Grupy Zagranica

"It's Global Education Time!" - nowy projekt Grupy Zagranica

Grupa Zagranica na posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

Spotkanie z Podsekretarz Stanu w MSZ Anną Radwan-Röhrenschef

Dlaczego potrzebujemy edukacji globalnej w polskiej szkole? Prekonsultacje zmian podstaw programowych

Konsultacje projektu Planu współpracy rozwojowej na rok 2024

Raport DAC OECD z przeglądu partnerskiego polskiego systemu współpracy rozwojowej

Apel organizacji społecznych do rządu i Prezydenta RP w sprawie sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy

Interwencja ws. wyników konkursów Polskiej Pomocy

Raport AidWatch 2023: rekordowa unijna pomoc rozwojowa w 2022 roku

Edukacja globalna w Polsce z perspektywy organizacji pozarządowych. Wnioski z badania Grupy Zagranica

Pomoc rozwojowa Polski nie aż tak hojna, jak sugerują liczby. Raport monitoringowy Grupy Zagranica

Spotkanie informacyjne - Tydzień Edukacji Globalnej 2023

Stanowisko organizacji społecznych wobec Lex Czarnek 3.0

Rozpoczynamy międzynarodowy projekt "Teachers for a sustainable future"

Wybraliśmy hasło Tygodnia Edukacji Globalnej 2023

Europejska Deklaracja Edukacji Globalnej

Seminarium "Ukraine changes everything. What has the civil society response to Russia’s war against Ukraine taught us about NGOs and humanitarianism?"

Wkład Grupy Zagranica w ramach przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej DAC OECD

Wysokie koszty wsparcia uchodźców z Ukrainy zmieniły polską ODA. Wstępne dane dla 2022 roku

Pamięci Oli Antonowicz-Cyglickiej

Polska współpraca rozwojowa 2022 – raport Grupy Zagranica

Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne "Rola polskich organizacji pozarządowych w odbudowie Ukrainy"

Rekomendacje DAC ws. włączenia społeczeństwa obywatelskiego we współpracę rozwojową

Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2023

Rozpoczynamy Tydzień Edukacji Globalnej!

Raport AidWatch 2022: jak Unia Europejska realizuje zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej?

List otwarty do międzynarodowych darczyńców wspierających organizacje pozarządowe w Polsce w zapewnianiu pomocy uchodźcom z Ukrainy

Analiza e-podręczników. Podsumowanie procesu 2020-2022

Ocena współpracy rozwojowej krajów członkowskich Unii Europejskiej pod kątem działań na rzecz zwalczania nierówności

Kodeks ws. obrazów i wiadomości czyli jak mówić o większości świata

Udział w konsultacjach zmian w podstawie programowej do przedmiotu Historia, WOS oraz Historia i Teraźniejszość

Obywatelski Pakt dla Edukacji

Zaproszenie do subskrypcji newslettera

ODA 2021 - wstępne dane z DAC OECD

Oświadczenie międzynarodowych organizacji społecznych ws. wojny w Ukrainie i współpracy rozwojowej

Polska współpraca rozwojowa 2021 - raport Grupy Zagranica

List otwarty Grupy Zagranica ws. pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Pomocą w płot? Kondycja polskiej współpracy rozwojowej - zaproszenie na debatę online

Prezentujemy raport z badania "Zrównoważony rozwój i edukacja globalna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczycielek"

Grupa Zagranica wspiera kampanię “Ratujmy ludzi na granicy”

Grupa Zagranica wspiera stanowisko OFOP dot. zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2022

Prezentujemy raport CONCORD AidWatch nt. unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej w roku 2020

Edukacja globalna. Zrozumieć swoje miejsce w świecie - wspieramy działania SOS dla Edukacji

Grupa Zagranica dołącza do apelu NGO do premiera w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej