Członkostwo w Grupie Zagranica w czterech krokach

1.
Rozważając członkostwo warto przeczytać:
2.
Następnie należy wypełnić wniosek o przyjęcieoraz przesłać go na adres grupa@zagranica.org.pl, wraz z następującymi załącznikami w formie elektronicznej:

  • Kopii/skanu decyzji o przystąpieniu do Grupy Zagranica, wydanej przez władze organizacji uprawnione – zgodnie ze statutem – do podjęcia takiej decyzji,
  • informacji (1-2 str.) o działalności organizacji w zakresie współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej,
  • aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • statutu (lub aktu równorzędnego),
  • ostatniego sprawozdania rocznego, zawierającego zarówno sprawozdanie finansowe, jak i merytoryczne.

3.
Opiniowanie kandydatury


Kolejnym krokiem jest opiniowanie kandydatury przez Zarząd Grupy Zagranica. Opinia ta zostanie przedstawiona Walnemu Zebraniu organizacji członkowskich.


4.
Głosowanie


Zarząd poddaje kandydaturę na członka federacji pod głosowanie Walnego Zebrania. Przyjęcie nowej organizacji następuje z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie.


Walne Zebranie spotyka się raz w roku, zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, dlatego zachęcamy do kontaktu z biurem Grupy Zagranica i składania wniosków o członkostwo do końca kwietnia danego roku.