Kim jesteśmy

Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 61 organizacji - zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru działań.

Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania
Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową, rozumianą jako:

działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w krajach partnerskich

wspieranie demokracji czyli wspieranie wolności słowa, demokratycznych zasad i instytucji oraz promowanie praw człowieka na świecie

pomoc humanitarna czyli pomoc doraźna, która koncentruje się na zachowaniu życia i godności ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne

edukacja globalna czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych.

Od wielu lat zajmujemy się monitorowaniem polskiej współpracy rozwojowej, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy. Jako reprezentant znaczącej liczby organizacji pozarządowych działających na tym polu, staramy się pełnić rolę doradczą i opiniotwórczą, postulując zwiększenie wielkości i jakości polskiej pomocy rozwojowej oraz zwiększenie realnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w programowaniu i wdrażaniu polityk w tym obszarze.

Każdego roku wydajemy raport monitoringowy zawierający analizę działań i wydatków związanych z oficjalną pomocą rozwojową. Jako federacja uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach międzysektorowych, a także wypracowujemy wspólne stanowiska i komentarze wobec najważniejszych dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową. Organizujemy spotkania i debaty poświęcone polityce współpracy rozwojowej oraz aktualnym globalnym wyzwaniom, tym samym przyczyniając się do większej obecności tej tematyki w mediach i debacie publicznej.

Obok działań monitoringowych i rzeczniczych wspieramy współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wspieramy również szkoleniowo i technicznie nasze organizacje członkowskie, aby podejmowane przez nie działania były bardziej profesjonalne i skuteczne.

Grupa Zagranica jest członkiem CONCORD - europejskiej konfederacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania

Statut

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne

Władze i zespół

WALNE ZEBRANIE
Najwyższym organem Grupy Zagranica jest Walne Zebranie Członków Grupy. Do jego kompetencji należy m. in. podejmowanie decyzji o strategicznych kierunkach działania Grupy, członkostwie w Grupie, przynależności Grupy do federacji krajowych i międzynarodowych, składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmianach w Statucie.

Zarząd

Zarząd Grupy jest organem wykonawczym Grupy. Do jego zadań należy m. in. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu, sporządzanie sprawozdań z działalności Grupy formułowanie stanowisk i opinii Grupy po zasięgnięciu opinii członków Grupy. Zarząd składa się obecnie z 6 osób - reprezentantek i reprezentantów organizacji będących członkami zwyczajnymi Grupy Zagranica.

Obecny skład zarządu:

Grzegorz Gruca

Polska Akcja Humanitarna

Katarzyna Krzemińska

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Monika Miłowska

Fundacja To Proste

Katarzyna Morawska

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ewa Piekarska-Dymus

Polska Misja Medyczna

Anna Płotek

Stowarzyszenie Leczymy z Misją

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

Magdalena Dębkowska

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Anna Kulikowska

Amnesty International Polska

Olga Chrebor

Kalejdoskop Kultur

Biuro
Jan Bazyl

Dyrektor wykonawczy

jan.bazyl[at]zagranica.org.pl skype:
Elżbieta Olczak

Koordynatorka ds. edukacji globalnej

elzbieta.olczak[at]zagranica.org.pl skype:
Magdalena Rybi-Trojanek

Koordynatorka ds. komunikacji

magdalena.rybi.trojanek[at]zagranica.org.pl skype:

Organizacje Członkowskie

Logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Logo Centrum Stosunków Międzynarodowych

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Logo Europejski Instytut Na Rzecz Demokracji

Europejski Instytut Na Rzecz Demokracji

Logo Forum Młodych Dyplomatów

Forum Młodych Dyplomatów

Logo Fundacja

Fundacja "Africa Help"

Logo Fundacja

Fundacja "Szkoła Z Klasą"

Logo Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Logo Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Logo Fundacja ADRA Polska

Fundacja ADRA Polska

Logo Fundacja Ari Ari

Fundacja Ari Ari

Logo Fundacja CultureLab

Fundacja CultureLab

Logo Fundacja Dobra Wola

Fundacja Dobra Wola

Logo Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Logo Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Logo Fundacja EMIC

Fundacja EMIC

Logo Fundacja Go’n’Act

Fundacja Go’n’Act

Logo Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Logo Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Inna Przestrzeń

Logo Fundacja Kalejdoskop Kultur

Fundacja Kalejdoskop Kultur

Logo Fundacja Kiabakari

Fundacja Kiabakari

Logo Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Logo Fundacja Mogę się Uczyć

Fundacja Mogę się Uczyć

Logo Fundacja Otwarty Plan

Fundacja Otwarty Plan

Logo Fundacja Polityki Rozwojowej

Fundacja Polityki Rozwojowej

Logo Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Logo Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja

Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja

Logo Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Logo Fundacja VERDA

Fundacja VERDA

Logo Fundacja WOT

Fundacja WOT

Logo Fundacja WWF Polska

Fundacja WWF Polska

Logo Gdańska Fundacja Oświatowa

Gdańska Fundacja Oświatowa

Logo Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Logo Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Logo Instytut Spraw Publicznych

Instytut Spraw Publicznych

Logo Instytut Studiów Strategicznych

Instytut Studiów Strategicznych

Logo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Logo Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Logo Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Logo Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna

Logo Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Logo Polska Misja Medyczna

Polska Misja Medyczna

Logo Polska Zielona Sieć

Polska Zielona Sieć

Logo Polski Zespół Humanitarny

Polski Zespół Humanitarny

Logo Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Logo Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (organizacja wspierająca)

Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (organizacja wspierająca)

Logo Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU

Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU

Logo Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Na Styku"

Logo Stowarzyszenie ”SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Stowarzyszenie ”SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Logo Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Logo Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl

Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl

Logo Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International

Logo Stowarzyszenie Leczymy z Misją

Stowarzyszenie Leczymy z Misją

Logo Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Logo Stowarzyszenie Młodzi Dla Porozumienia Polska

Stowarzyszenie Młodzi Dla Porozumienia Polska

Logo Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Logo Stowarzyszenie Współpracy Kobiet /NEWW

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet /NEWW

Logo Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Logo Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Logo YORGHAS Foundation

YORGHAS Foundation