POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

Polska należy do krajów wysoko rozwiniętych. Świadczą o tym nie tylko wysokie w skali świata wskaźniki dochodu gospodarczego i rozwoju społecznego, ale też przynależność do takich organizacji jak OECD i Unia Europejska. Członkostwo w tych organizacjach wiąże się jednocześnie ze zobowiązaniami w stosunku do krajów, których wskaźniki rozwoju są wciąż niskie. Jeszcze niedawno także Polska otrzymywała z zagranicy pomoc, która przyczyniła się do sukcesu transformacji ustrojowej w naszym kraju. Obecnie dysponujemy zarówno środkami materialnymi, jak i cennym doświadczeniem, którymi możemy się dzielić w ramach społeczności międzynarodowej. Jako donator o krótkim stażu wciąż uczymy się jednak jeszcze, jak pomagać skutecznie, a Polski system pomocy rozwojowej podlega ewolucji.

Z artykułów w tym dziale można dowiedzieć się:

Strony