Europejska Deklaracja Edukacji Globalnej

Podczas Kongresu, który odbywał się w dniach 3-4 listopada w Dublinie (Irlandia), przyjęta została Europejska Deklaracja Edukacji Globalnej do 2050 roku. W konferencji wzięły udział delegacje rządowe z całej Europy, w tym – z Polski (strona Kongresu).

Deklaracja zawiera odnowioną definicję edukacji globalnej, podkreśla znaczenia tej perspektywy edukacyjnej dla m.in. rozwoju umiejętności, postaw i wartości niezbędnych do radzenia sobie ze złożonością i niepewnością, z wyzwaniem egzystencjalnym, jakim jest kryzys klimatyczny, niezbędnych również do zainicjowania transformacji społecznej i ekologicznej.

Ponadto znajdują się w niej konkretne zobowiązania sygnatariuszy dotyczące: budowania i rozwijania krajowych polityk i strategii nakierowanych na edukację globalną; zwiększenia roli edukacji globalnej w polityce edukacyjnej, m.in. w programach nauczania; zapewnienia funduszy “współmiernie do ambicji niniejszej Deklaracji”, w tym także wieloletnich, stabilnych i przewidywalnych źródeł finansowania.

Deklaracja powstała w trakcie wielomiesięcznego procesu, koordynowanego przez Global Education Network Europe (GENE) – europejską sieć ministerstw i agencji odpowiedzialnych na szczeblu krajowym za kształtowanie polityki i finansowanie edukacji globalnej. Proces tworzenia nowej deklaracji został zaprojektowany w sposób włączający instytucje publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, akademię oraz ekspertki i ekspertów edukacji globalnej działających w krajach partnerskich globalnego Południa. 

Grupa Zagranica również brała aktywny udział w przygotowaniu deklaracji poprzez szerokie, wieloetapowe konsultacje. Na każdym etapie organizacje pozarządowe, w tym Grupa Zagranica, mogły proponować swoje zapisy.  

Czytaj pełną treść Deklaracji w języku angielskim (pdf) >>>

Czytaj pełną treść Deklaracji w języku polskim (pdf) >>>

Grupa Zagranica  od wielu lat działa na rzecz zwiększenia znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej i nieformalnej w Polsce z uwzględnieniem istotnej roli istotnej roli organizacji obywatelskich

powrót na stronę główną