Konsultacje projektu Planu współpracy rozwojowej na rok 2024

Grupa Zagranica wzięła udział w konsultacjach społecznych projektu Planu współpracy rozwojowej w 2024.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach na stronie Polska Pomoc >>>

Nasze uwagi dotyczyły m.in.:

  • uwzględnienia priorytetu ‘bezpieczeństwo żywnościowe’ (ang. food security & livelihoods) w sektorach wsparcia humanitarnego dla Ukrainy,
  • poszerzenia zakresu realizatorów priorytetu: ‘Zdrowie (CZR 3): poprawa jakości i dostępu do opieki psychologicznej’ dla Ukrainy o organizacje pozarządowe m.in. w ramach konkursu grantowego “Polska Pomoc 2024”,
  • zapewnienia, aby możliwe było pozyskanie środków na wkłady własne w projektach finansowanych z innych źródeł niż budżet RP z obszaru pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz edukacji globalnej, 
  • deklaracji wsparcia dla organizacji pozarządowych ze strony placówek dyplomatycznych w staraniach o pozyskanie środków m.in. z organizacji międzynarodowych lub grantodawców innych niż budżet RP,
  • dodania stosownego zapisu o rozpoczęciu prac nad dokumentem o charakterze strategicznym i operacyjnym dotyczącym edukacji globalnej w Polsce,
  • udostępnienia informacji o stanie prac w odniesieniu do procesu opracowania krajowych strategii współpracy rozwojowej dla poszczególnych krajach priorytetowych (Mołdawii),
  • dodania informacji o planowanym zakresie tematycznym i harmonogramie otwartych konkursów grantowych organizowanych przez FSM w roku 2024.

Podsumowania konsultacji, zawierające odpowiedzi na zgłoszone uwagi >>>

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu z biurem >>>

powrót na stronę główną