Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2023

Grupa Zagranica wzięła udział w konsultacjach społecznych projektu Planu współpracy rozwojowej w 2023. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach na stronie Polska Pomoc >>>

Postulowaliśmy między innymi:

  • zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz Białorusi i Ukrainy,
  • powrócenie do przyjętej w porozumieniu międzysektorowym definicji edukacji globalnej (w projekcie planu na rok 2023 została ona skrócona),
  • określenie w planie rocznym 2023 konkretnych działań i inicjatyw w obszarze wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,
  • ogłaszanie konkursów Polskiej Pomocy tak szybko, jak to możliwe (najpóźniej w I kwartale 2023),
  • udostępnienie informacji o stanie prac w odniesieniu do procesów 1) opracowania krajowych strategii współpracy rozwojowej dla poszczególnych krajach priorytetowych oraz 2) dokumentu o charakterze strategicznym i operacyjnym dotyczącym edukacji globalnej w Polsce (w związku z zapowiedzią tychże prac w 2021 roku).

Zatwierdzony w dniu 29 grudnia przez Ministra Spraw Zagranicznych plan dostępny jest na stronie Ministerstwa >>>

Opublikowano również podsumowania konsultacji, zawierające odpowiedzi na zgłoszone uwagi. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem.

powrót na stronę główną