Ograniczenia dla współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji

Przyjęcie przez gruziński parlament ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych czyli ustawy o tzw. agentach zagranicznych w znaczący sposób może wpłynąć między innymi na działania z obszaru współpracy rozwojowej.

Zapisy ustawy zakładają, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. środków z zagranicy podlegać będą obowiązkowej rejestracji i sprawozdaniom oraz trafią do rejestru agentów obcego wpływu. Nowe przepisy w istotny sposób ograniczają możliwość działania sektora pozarządowego w Gruzji, w szczególności w obszarze współpracy międzynarodowej.

Organizacje zrzeszone w Grupie Zagranica obawiają się, że kontynuacja wieloletnich partnerstw społeczeństwa obywatelskiego Gruzji z organizacjami z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, może zostać ograniczona, a w najgorszym scenariuszu – niemożliwa. 

Polska od dawna jest głęboko zaangażowana we współpracę rozwojową na rzecz Gruzji. Gruzja od wielu lat jest jednym z krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej. Polskie organizacje pozarządowe mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczeństwa gruzińskiego, realizując projekty rozwojowe i demokratyzacyjne. 

Organizacje gruzińskie, z którymi współpracują organizacje członkowskie Grupy Zagranica, prowadzą szeroki wachlarz działań wspierających lokalne społeczności w Gruzji. Zajmują się one m.in. ochroną zdrowia, wspieraniem edukacji dzieci i młodzieży, a także pomocą dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, czy kobiety doświadczające przemocy. Są również aktywne w inicjowaniu rozwoju ekonomicznego regionów znajdujących się poza głównymi ośrodkami administracyjnymi – rozwijają lokalne produkty, wspierają rozwój małej przedsiębiorczości i angażują się w ochronę przyrody.

Grupa Zagranica zwróciła się z apelem do Ministra Jakuba Wiśniewskiego – odpowiedzialnego za współpracę rozwojową w MSZ – o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację w Gruzji w kontekście realizowanej przez Polskę bilateralnej pomocy rozwojowej w roku bieżącym, a także przygotowywania planu współpracy rozwojowej na rok 2025 i lata kolejne.


Działanie rzecznicze Grupy Zagranica są współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

powrót na stronę główną